Stickler แปลว่า

มิถุนายน 22, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Stickler แปลว่า

Stickler
(Stickler อ่านว่า ซทีคเลอะ)
Stickler แปลว่า ปัญหายุ่งยาก [n.]

ตัวอย่างประโยค Stickler ภาษาอังกฤษ

He’s a Stickler for that sort of thing.
(อีส ซา ซทีคเลอะ ฟอร์ แดท ซ๊อร์ท อ็อฝ ทริง)
คนไข้จริงจังกับเรื่องนี้มาก