Stick Shift แปลว่า

มิถุนายน 22, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Stick Shift แปลว่า

Stick Shift
(Stick Shift อ่านว่า สทิ๊ค ชิฟท์)
Stick Shift แปลว่า เกียร์กระปุก

ตัวอย่างประโยค Stick Shift ภาษาอังกฤษ

Were you OK with having a Stick Shift on your left?
(เวอ ยู โอเค วิธ แฮฝวิ่ง อะ สทิ๊ค ชิฟท์ ออน ยุร เล๊ฟท)
คุณโอเคมั้ยที่ต้อง ขับรถมีเกียร์ด้านซ้ายมือ