Stash แปลว่า

มิถุนายน 21, 2019 [sl.] Slang (คำสแลง), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Stash แปลว่า

Stash
(Stash อ่านว่า สแตช)
Stash แปลว่า สะสม ซ่อน [sl.]

ตัวอย่างประโยค Stash ภาษาอังกฤษ

My husband found my secret Stash in the linen closet.
(มาย ฮั๊สแบนด์ เฟานด มาย ซี๊เขร็ท สแตช อิน เดอะ ลีนอิน คลอสเอ็ท)
สามาฉันเจอความลับของฉันในตู้เสื้อผ้า