Starvation แปลว่า

มิถุนายน 21, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Starvation แปลว่า

Starvation
(Starvation อ่านว่า ซทาเฝฌัน)
Starvation แปลว่า การอดอาหาร [n.]

ตัวอย่างประโยค Starvation ภาษาอังกฤษ

or sweatshops or Starvation wages.
(ออ sweatshops ออ ซทาเฝฌัน เว้จ)
โรงงานนรกหรือค่าแรงแค่พอยาไส้