Spoilt แปลว่า

มิถุนายน 21, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Spoilt แปลว่า

Spoilt
(Spoilt อ่านว่า ซพอยลท)
Spoilt แปลว่า นิสัยเสีย เสียคน [adj.]

ตัวอย่างประโยค Spoilt ภาษาอังกฤษ

We are Spoilt brats.
(วี อาร์ ซพอยลท บแร็ท)
เราทำลายความอ่อนหัด