Spiked แปลว่า

มิถุนายน 21, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Spiked แปลว่า

Spiked
(Spiked อ่านว่า ซไพค)
Spiked แปลว่า ซึ่งใส่เดือยหรือตะปู [adj.]

ตัวอย่างประโยค Spiked ภาษาอังกฤษ

Excuse me. Uh! That’s Spiked.
(เอ็กซคิ้วส มี อา ! แด้ท ซไพค)
ขอโทษนะครับ อ๊า! นั่นของห้ามนี่