Sparrow แปลว่า

มิถุนายน 21, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Sparrow แปลว่า

Sparrow
(Sparrow อ่านว่า ซแพโร)
Sparrow แปลว่า นกกระจอก [n.]

ตัวอย่างประโยค Sparrow ภาษาอังกฤษ

There’s roasted Sparrow
(แดร์ โรซท ซแพโร)
มีเนื้อนกกระจอกย่างนะ