Position แปลว่า

มีนาคม 10, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Position แปลว่า

Position
(Position อ่านว่า โพซิ๊ชั่น)
Position แปลว่า ตำแหน่ง [n.]

ตัวอย่างประโยค Position ภาษาอังกฤษ

It’s in the same Position from when it flew off
(อิทซ ซิน เดอะ เซม โพะสีฌอัน ฟร็อม ฮเว็น หนิด ฟลู ออฟฟ)
นั่นมันที่เดิม ที่มันบินลงมานี่

I mean, in what Position were they holding the gun?
(ไอ มีน , อิน ฮว็อท โพะสีฌอัน เวอ เฑ โฮลดิง เดอะ กัน)
หมายถึงตอนนั้น พวกนั้นจับปืนท่าไหน ยังไง!

They should be standing at the Position they think they’ll get TOP can’t stand there.
(เฑ ฌูด บี ซแทนดิง แอ็ท เดอะ โพะสีฌอัน เฑ ธิงค เด๊ว เก็ท ทูโอพี แค็นท ซแท็นด แดร์)
พวกเค้าต้องยืนตรงตำแหน่งที่คิดว่าพวกเค้าจะได้ TOP ยืนตรงนี้ไม่ได้

They should be standing at the Position they think they’ll get
(เฑ ฌูด บี ซแทนดิง แอ็ท เดอะ โพะสีฌอัน เฑ ธิงค เด๊ว เก็ท)
พวกเค้าต้องยืนตรงตำแหน่งที่คิดว่าพวกเค้าจะได้

That’s the last position. [They should be standing at the Position they think they’ll get]
(แด๊ท เดอะ ลาซท โพะสีฌอัน [ เฑ ฌูด บี ซแทนดิง แอ็ท เดอะ โพะสีฌอัน เฑ ธิงค เด๊ว เก็ท ])
ตรงนั้นตำแหน่งสุดท้าย [พวกเค้าต้องยืนตามตำแหน่งที่พวกเค้าคิดว่าจะได้]

It’s more than my age and my Position at the academy.
(อิทซ โม แฑ็น มาย เอจ แอนด์ มาย โพซิ๊ชั่น แอ็ท ดิ อะคาเด๊มี่)
มันมากกว่าเรื่องอายุและตําแหน่งที่โรงเรียน

Now I’ve reached a Position where I can contact him directly,
(นาว แอฝ รี๊ช อะ โพซิ๊ชั่น แวร์ ไอ แคน ค๊อนแทคท ฮิม ดิเรคทลิ ,)
ตอนนี้ ผมมีวิธีติดต่อกับเค้าโดยตรงแล้ว

It’s very difficult for a man of your Position to keep a love nest like this secret
(อิทซ เฝ๊รี่ ดิ๊ฟฟิคั้ลท ฟอร์ รา แมน อ็อฝ ยุร โพซิ๊ชั่น ทู คี๊พ อะ ลัฝ เนสท ไล๊ค ดิส ซี๊เขร็ท)
มันยากมากนะที่ผู้ชายอย่างคุณ จะซ่อนรังรักเป็นความลับได้

It is the perfect Position for you. Thank you.
(อิท อีส เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท โพซิ๊ชั่น ฟอร์ ยู แธ๊งค์ ยู)
เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมมามาก ขอบคุณ

a high level Position has just been vacated.
(อะ ไฮฮ เล๊เฝ่ล โพซิ๊ชั่น แฮ็ส จั๊สท บีน เฝเคท)
มีตำแหน่งระดับสูงว่างให้เสียบ

Most important Position in the museum, Larry.
(โมซท อิมพอแท็นท โพซิ๊ชั่น อิน เดอะ มิวเซี่ยม , ลาร์ลี่)
ตำแหน่งนี้สำตัญที่สุดของ พิพิธภัณท์.. ลาร์รี่.

You’re the night watchman, Lawrence. A venerable Position in this institution.
(ยัวร์ เดอะ ไน๊ท watchman , อเรนซ์ อะ venerable โพซิ๊ชั่น อิน ดิส อินซทิทยูฌัน)
นายเป็นยามกลางคืน ลอเร้นซ์ เป็นตำแหน่งที่น่านับถือในที่นี่

Sir, I actually don’t think you’re in any Position to make that call.
(เซ่อร์ , ไอ แอคชัวลิ ด้อนท์ ทริ๊งค ยัวร์ อิน เอ๊นี่ โพซิ๊ชั่น ทู เม้ค แดท คอลลํ)
ท่านครับ, ผมไม่คิดว่าคุณจะมีหน้าที่ตัดสินมันนะครับ

I was the U.S. Treasury Secretary, I’m in some Position to make that call
(ไอ วอส ดิ ยู เอส ทเรฉเออะริ เซ๊คเคร็ททารี่ , แอม อิน ซัม โพซิ๊ชั่น ทู เม้ค แดท คอลลํ)
ผมเป็นเลขานุการของทรีซูรี่, และผมก็อยู่ในตำแหน่งที่ตัดสินใจได้

Swagger, I’m in Position two.
(ซแวกเกอะ , แอม อิน โพซิ๊ชั่น ทู)
สแว๊กเกอร์ ผมถึงตำแน่งที่ 2 แล้ว

l know my Position is danger close! We got Charlie all over this area.
(แอล โนว์ มาย โพซิ๊ชั่น อีส แด๊งเจ้อร์ โคลส ! วี ก็อท ชาร์ริ ออล โอ๊เฝ่อร ดิส แอ๊เรีย)
ผมรู้ว่าตำแหน่งของผมอยู่ในพื้นที่อันตราย เพราะล้อมรอบไปด้วยพวกเวียดกง

at the 9th Position of South Korea’s wives and what a super, multi Talented wife she is!
(แอ็ท เดอะ 9th โพซิ๊ชั่น อ็อฝ เซ๊าธ โคะรีอะ ไวฝส แซน ว๊อท ดา ซู๊เพ้อร์ , มัลทิ แท๊เล้นท ไว๊ฟ ชี อีส !)
และได้รับอันดับที่ 9 สุดยอดแม่บ้านของเกาหลีใต้ด้วย

Because he was cruel, he was able to rise to his Position today.
(บิคอส ฮี วอส ครู๊เอ้ล , ฮี วอส เอ๊เบิ้ล ทู ไร๊ส ทู ฮิส โพซิ๊ชั่น ทูเดย์)
เพราะว่าเค้าชั่งโหดร้าย วันนี้เค้าคงได้อันดับที่สูงขึ้น

Didn’t you say there’s a sleeping Position to be determined?
(ดิ๊นอิน ยู เซย์ แดร์ ซา ซลีพพิง โพซิ๊ชั่น ทู บี ดีเท๊อร์ไมน์)
คุณไม่ได้พูดเหรอว่าจะมีการตัดสินที่นอน?

You’re not in a Position to play games, Martine.
(ยัวร์ น็อท อิน อะ โพซิ๊ชั่น ทู เพลย์ เกม , Martine)
คุณไม่ได้อยู่ในฐานะที่เล่นเกมได้นะ มาร์ทีน

The parent holds a central Position in the game
(เดอะ พ๊าร์เร้นท โฮลด์ ซา เซนทแร็ล โพซิ๊ชั่น อิน เดอะ เกม)
คนคุมเกมให้ยึดอำนาจในเกมได้

Keeps his team in Position last
(คี๊พ ฮิส ทีม อิน โพซิ๊ชั่น ล๊าสท)
เพื่อให้ทีมเขาอยู่ได้รอดได้นานที่สุด

Are you in a Position to be so choosy?
(อาร์ ยู อิน อะ โพซิ๊ชั่น ทู บี โซ choosy)
พวกนายเลือกได้หรอ ?

So, I hear you blocked the proposal to Position Jupiter missiles in Turkey.
(โซ , ไอ เฮียร ยู บล๊อค เดอะ พโระโพสแอ็ล ทู โพซิ๊ชั่น จูพิเทอะ มีซซิล ซิน เทอคิ)
คือผมได้ยินว่าคุณน่ะคัดค้านการติดตั้ง ขีปนาวุธ จูปอเตอร์ ในตุรกี

So the 4th and 9th Position in the VIN number tell you the vehicle make.
(โซ เดอะ 4th แอนด์ 9th โพซิ๊ชั่น อิน เดอะ แฝ็ง นั๊มเบ้อร์ เทลล ยู เดอะ ฝี๊หิเคิ้ล เม้ค)
แล้วเลขหลักที่ 4 และ 9 ของ VIN ก็บอกรุ่นของรถคุณ