Sociological แปลว่า

มิถุนายน 21, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Sociological แปลว่า

Sociological
(Sociological อ่านว่า โซฌิโอะลอจอิแค็ล)
Sociological แปลว่า ซึ่งจัดเป็นกลุ่มสังคม [adj.]

ตัวอย่างประโยค Sociological ภาษาอังกฤษ

Yes. Its awful. Its like a Sociological experiment. How about one year?
(เย็ซ อิทซ ออฟุล อิทซ ไล๊ค เก โซฌิโอะลอจอิแค็ล เอ็กซเพ๊อริเม้นท ฮาว อะเบ๊าท วัน เยียร์)
ใช่ มันดูน่ากลัว ฉันลองสมมติเริ่มต้นดูน่ะ ถ้าเป็นปีนึงล่ะ?