Personal แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Personal แปลว่า

Personal
(Personal อ่านว่า เพอซแน็ล)
Personal แปลว่า ส่วนบุคคล [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Personal ภาษาอังกฤษ

But in February, your Personal lawyer came to Washington
(บัท อิน เฟบรุเอริ , ยุร เพอซแน็ล ลอเยอะ เคม ทู วอฌอิงทัน)
แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ทนายส่วนตัวของท่านมาที่วอชิงตัน

Just some Personal information?
(จัซท ซัม เพอซแน็ล อินเฟาะเมฌัน)
พูดแค่ข้อมูลส่วนตัว?

This is just a game, if you win it’s alright, there’s no need to bring in your Personal thoughts.
(ดีซ ซิส จัซท ดา เกม , อิฟ ยู วิน อิทซ ออลไร๊ท , แดร์ โน นีด ทู บริง อิน ยุร เพอซแน็ล ธอท)
นี่มันก็แค่เกมเอง ถ้าชนะก็โอเค ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหรอกน่า

“is she used Rose as a Personal feed bag.”
(ขาคู่is ชี ยู๊ส โรส แอส ซา เพอซแน็ล ฟี แบ๊ก ขาคู่)
“เป็นเพราะเธอใช่โรสเป็นถุงอาหารส่วนตัว”

Police Commissioner Carl Fairbanks, a Personal friend of Andrews,
(โพลิ๊ซ ค็อมมีฌอะเนอะ คาเรล Fairbanks , อะ เพอซแน็ล เฟรน อ็อฝ แอนดรู ,)
กล่าวว่าการสอบสวนจะได้รับอนุญาตจาก ผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน

but also my Personal assurance that we will do everything we can
(บั๊ท อ๊อลโซ มาย เพอซแน็ล แอะฌูแร็นซ แดท วี วิล ดู เอ๊วี่ติง วี แคน)
เพื่อนำตัวผู้กระทำผิด จากการฆาตกรรมมาลงโทษ

that suits your Personal thoughts
(แดท ซุ๊ท ยุร เพอซแน็ล ธอท)
ในสิ่งที่สอดคล้องกับความคิดและค่านิยมส่วนตัว

and your Personal priorities you’d act differently.
(แอนด์ ยุร เพอซแน็ล priorities ยูต แอ๊คท ดีฟเฟอะเร็นทลิ)
คุณก็คงทำแตกต่างออกไป

In your father’s office, below the bookshelf is his Personal safe.
(อิน ยุร ฟ๊าเท่อร อ๊อฟฟิซ , บีโลว์ เดอะ bookshelf อีส ฮิส เพอซแน็ล เซฟ)
ห้องทำงานพ่อนาย ที่ใต้ชั้นหนังสือ มีตู้เซปส่วนตัวของเขา

Let me tell you something, sweetheart. I am not your Personal air con…
(เล็ท มี เทลล ยู ซัมติง , สวีทฮาร์ท ไอ แอ็ม น็อท ยุร เพอซแน็ล แอร์ ค็อน)
นี่ฟังไว้นะน้องพี่ไม่ใช่คนรับใช้นะ

I invite you to think of me as your own Personal corkscrew.
(ไอ อินไฝ๊ท ยู ทู ทริ๊งค อ็อฝ มี แอส ยุร โอว์น เพอซแน็ล corkscrew)
ผมยินดีที่จะเสนอตัวเป็นเครื่องระบายให้เอง

For Personal gain or for greed.
(ฟอร์ เพอซแน็ล เกน ออ ฟอร์ กรี๊ด)
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือ ความโลภ

Please don’t leave your Personal items lying around the house again.
(พลีซ ด้อนท์ ลี๊ฝ ยุร เพอซแน็ล ไอ๊เท่ม ลายยิง อะราวนฺดฺ เดอะ เฮ้าส อะเกน)
โปรดอย่าเอาของส่วนตัว ใส่รวมไปกับของในบ้านนี้อีก

Sally Michaels is my own Personal ghost…
(แซลลิ ไมเล ซิส มาย โอว์น เพอซแน็ล โก๊สท)
แซลลี่ มิเชลส์เป็นผีร้ายหลอกหลอนฉัน…

l’ll have my own Personal nightmare playing on 3000 screens.
(lll แฮ็ฝ มาย โอว์น เพอซแน็ล ไนท์แมร์ พเลนิ่ง ออน 3000 สครีน)
ฉันจะมีฝันร้ายส่วนตัวที่ฉายบนจอกว่าสามพันแห่ง

However, if you make any further attempts to make this your Personal game,
(เฮาเอฝเออะ , อิ๊ฟ ยู เม้ค เอ๊นี่ เฟ๊อร์เธ่อร์ แอทเท๊มพท ทู เม้ค ดิส ยุร เพอซแน็ล เกม ,)
ถ้าต่อไปคุณยังพยายามสร้างเกมเพื่อตัวเอง

And l want to reach people on a Personal level.
(แอนด์ แอล ว้อนท ทู รี๊ช พี๊เพิ่ล ออน อะ เพอซแน็ล เล๊เฝ่ล)
และชั้นอยากจะเข้าถึงผู้คน

Why are you talking about his Personal life?
(วาย อาร์ ยู ทอคอิง อะเบ๊าท ฮิส เพอซแน็ล ไล๊ฟ)
ทำไมถึงพูดเรื่องชีวิตของเขา

I think Mr. Lau, deserves a more Personal touch.
(ไอ ทริ๊งค มีซเทอะ Lau , ดิเสิฝ ซา โม เพอซแน็ล ทั๊ช)
ผมว่าคุณเหลา ควรได้รับการปฏิบัตรเป็นพิเศษ

Uh, she obviously has a passion for Personal finance.
(อา , ชี ออบเฝียซลิ แฮ็ส ซา แพ๊ชชั่น ฟอร์ เพอซแน็ล ไฟแน๊นซ)
เออ เธอสนใจเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล เป็นอย่างมาก

Due to Personal affairs, I left Touzai Corporation, where I worked for 11 years…
(ดิว ทู เพอซแน็ล แอฟแฟร์ , ไอ เล๊ฟท Touzai คอร์โพเร๊ชั่น , แวร์ ไอ เวิ๊ร์ค ฟอร์ 11 เยียร์)
ด้วยปัญหาเรื่องส่วนตัวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉันจึงลาออกจากบริษัทที่ฉันทำงานมา 11 ปี

From what I hear. I wouldn’t know from Personal experience
(ฟรอม ว๊อท ไอ เฮียร ไอ วูดดึ่น โนว์ ฟรอม เพอซแน็ล เอ็กซพี๊เหรียนซํ)
จากที่ผมได้ฟังมานะ เพราะไม่เคยมีประสพการณ์

This is for Personal use
(ดิส ซิส ฟอร์ เพอซแน็ล ยู๊ส)
นี่มันสำหรับคนใช้นี่

However, Personal liberty laws state that…
(เฮาเอฝเออะ , เพอซแน็ล ลิ๊เบอร์ที่ ลอว์ สเทท แดท)
อย่างไรก็ตาม คนที่เป็นอิสระกฎหมายบอกว่า…

What Personal resource you tap into
(ว๊อท เพอซแน็ล รีซ๊อซ ยู แท็พ อิ๊นทู)
เธอก็ลองคิดดู