Skis แปลว่า

มิถุนายน 20, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Skis แปลว่า

Skis
(Skis อ่านว่า ซคี)
Skis แปลว่า รองเท้าสกี [p.]

ตัวอย่างประโยค Skis ภาษาอังกฤษ

Of course not. It could be Jet Skis, mechanical bulls or…
(อ็อฝ คอร์ส น็อท ดิธ เคิด บี เจ๊ต ซคี , มิแคนอิแค็ล บูลล ออ)
ไม่. อาจจะเป็นเจ็ทสกี วัวกระทิง หรือ…
Imagine an army of Rita vrataSkis.
(อิมแม๊จิ้น แอน อามิ อ็อฝ ริดา vrataskis)
ลองนึกภาพของกองทัพริต้าราตาสกี้