Sixth Sense แปลว่า

มิถุนายน 20, 2019 [idm.] Idiom (สำนวน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Sixth Sense แปลว่า

Sixth Sense
(Sixth Sense อ่านว่า ซิคซธ เซ้นส)
Sixth Sense แปลว่า สัมผัสที่หก [idm.]

ตัวอย่างประโยค Sixth Sense ภาษาอังกฤษ

The Sixth Sense.
(เดอะ ซิคซธ เซ็นซ)
หนังเรื่องซิกเซนซ์