Simplicity แปลว่า

มิถุนายน 20, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Simplicity แปลว่า

Simplicity
(Simplicity อ่านว่า ซิมพลีซอิทิ)
Simplicity แปลว่า ความเรียบง่าย [n.]

ตัวอย่างประโยค Simplicity ภาษาอังกฤษ

The Simplicity of it.
(เดอะ ซิมพลีซอิทิ อ็อฝ อิท)
มันรู้สึกอย่างนั้นเลย