Shyness แปลว่า

มิถุนายน 20, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Shyness แปลว่า

Shyness
(Shyness อ่านว่า ไฌเน็ซ)
Shyness แปลว่า ความประหม่า ความเขินอาย [n.]

ตัวอย่างประโยค Shyness ภาษาอังกฤษ

Keep one thing in mind. Shyness and modesty…
(คี๊พ วัน ทริง อิน ไมนด์ ไฌเน็ซ แซน มอดเอ็ซทิ)
จำไว้นะ ความเหนียมอาบและสงบเสงี่ยม…