Shush แปลว่า

มิถุนายน 20, 2019 [int.] Interjection (คำอุทาน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Shush แปลว่า

Shush
(Shush อ่านว่า ชัช)
Shush แปลว่า เงียบ คำอุทานบอกให้เงียบ [int.]

ตัวอย่างประโยค Shush ภาษาอังกฤษ

Oh, good God, Shush.
(โอ , กุด ก็อด , shush)
โอ้ย เฮ้ย ดันไปชี้โพรงให้กระรอกละตู พ่อคะ!
Now Shush.
(นาว shush)
เอาไง