Short Notice แปลว่า

มิถุนายน 20, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Short Notice แปลว่า

Short Notice
(Short Notice อ่านว่า ช๊อร์ท โน๊ทิซ)
Short Notice แปลว่า การบอกล่วงหน้าในระยะใกล้

ตัวอย่างประโยค Short Notice ภาษาอังกฤษ

on such Short Notice. OK. [sighs]
(ออน ซัช ฌอท โนทิซ โอเค [ ไซ ])
ตามวาระของเธอ เข้าใจนะ? ครับท่าน