Shop On แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Shop On แปลว่า

Shop On
(Shop On อ่านว่า ช๊อพ ออน)
Shop On แปลว่า แจ้งตำรวจ บอกตำรวจ [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Shop On ภาษาอังกฤษ

We’re taking over the Shop On Friday afternoon.
(เวีย เทคอิง โอ๊เฝ่อร เดอะ ช๊อพ ออน ฟไรดิ แอฟเตอร์นูน)
เราจะเริ่มเข้าไปในร้านบ่ายวันศุกร์นี้
I’m sure the Shop On the corner is open.
(แอม ชัวร์ เดอะ ช๊อพ ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อีส โอ๊เพ่น)
ผมแน่ใจว่าร้านตรงหัวมุมเปิดแล้ว