Shoot With แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Shoot With แปลว่า

Shoot With
(Shoot With อ่านว่า ชู๊ท วิธ)
Shoot With แปลว่า ยิงด้วยปืน [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Shoot With ภาษาอังกฤษ

Is this for the Kaleidoscope Shoot With Paolo?
(อีส ดิส ฟอร์ เดอะ คะไลโดะซโคพ ชู๊ท วิธ แพวโร)
นี่เสื้อผ้าสำหรับถ่ายคาไลโดสโคปกับเปาโลใช่มั้ย
can I Shoot With the sonic cannon?
(แคน นาย ชู๊ท วิธ เดอะ โซ๊หนิค แค๊นน่อน)
ให้หนูยิงปืนโซนิคได้ไหม