Sherry แปลว่า

มิถุนายน 20, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Sherry แปลว่า

Sherry
(Sherry อ่านว่า เฌริ)
Sherry แปลว่า เหล้าองุ่นที่มีอัลกอฮอล์สูง [n.]

ตัวอย่างประโยค Sherry ภาษาอังกฤษ

I’m Sherry Donaldson with the KVLA news team.
(แอม เฌริ Donaldson วิธ เดอะ KVLA นิว ทีม)
ฉันเชอร์รี่ โดนอล์ดสัน กับทีมข่าว KVLA news