Shameful แปลว่า

มิถุนายน 20, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Shameful แปลว่า

Shameful
(Shameful อ่านว่า เฌมฟุล)
Shameful แปลว่า น่าอับอาย [adj.]

ตัวอย่างประโยค Shameful ภาษาอังกฤษ

Carter and his administration Shameful to talk about human rights
(คาเทอะ แอนด์ ฮิส แอดมินนิสเตเชิน เฌมฟุล ทู ท๊อล์ค อะเบ๊าท ฮิ๊วแมน ไร๊ท)
คาร์เตอร์กับคนของเขา พูดหน้าไม่อายเรื่อง สิทธิมนุษยชน