Set Over แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Set Over แปลว่า

Set Over
(Set Over อ่านว่า เซ็ท โอ๊เฝ่อร)
Set Over แปลว่า วางไว้เหนือ [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Set Over ภาษาอังกฤษ

As of yesterday evening, Zuckerberg Set Over 650 students to registered thefacebook.com
(แอส อ็อฝ เยซเทอะดิ อี๊ฝนิ่ง , Zuckerberg เซ็ท โอ๊เฝ่อร 650 ซทยูเด็นท ทู รีจิ๊สเตอร์ thefacebook com)
ตอนเย็นของเมื่อวานนี้ ซอคเบิร์คได้มี นักเรียน 650 คนลงทะเบียนกับ thefacebook.com