Set Fire To แปลว่า

มิถุนายน 19, 2019 [idm.] Idiom (สำนวน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Set Fire To แปลว่า

Set Fire To
(Set Fire To อ่านว่า เซ็ท ไฟเออะร ทู)
Set Fire To แปลว่า จุดไฟ [idm.]

ตัวอย่างประโยค Set Fire To ภาษาอังกฤษ

Or throw a brick through their window, or Set Fire To their shop.
(ออ โธรว์ อะ บริ๊ค ทรู แดร์ วิ๊นโด้ว , ออ เซ็ท ไฟเออะร ทู แดร์ ช๊อพ)
ไม่งั้นก็ขว้างอิฐใส่หน้าต่างบ้านคนอื่น หรือจุดไฟเผาร้าน
Let’s count to 5 then we Set Fire To this place.
(เล็ท เค้าทํ ทู 5 เด็น วี เซ็ท ไฟเออะร ทู ดิส เพลส)
นั้นห้า จากนั้นตั้งไฟขึ้น