Sensitivity แปลว่า

มิถุนายน 19, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Sensitivity แปลว่า

Sensitivity
(Sensitivity อ่านว่า เซนซิทีฝอิทิ)
Sensitivity แปลว่า ความรู้สึกไว การตอบสนองไว [n.]

ตัวอย่างประโยค Sensitivity ภาษาอังกฤษ

has a deep religious Sensitivity.
(แฮ็ส ซา ดีพ ริลีจอัซ เซนซิทีฝอิทิ)
ในส่วนที่ลึกที่สุดของศาสนา