Senseless แปลว่า

มิถุนายน 19, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Senseless แปลว่า

Senseless
(Senseless อ่านว่า เซนซเล็ซ)
Senseless แปลว่า หมดสติ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Senseless ภาษาอังกฤษ

for making that Senseless marriage proposal to you.
(ฟอร์ เมคอิง แดท เซนซเล็ซ แมริจ พโระโพสแอ็ล ทู ยู)
สำหรับการขอแต่งงานเธอไปแบบนั้น
How Senseless are you?
(ฮาว เซนซเล็ซ แซร์ ยู)
ความรู้สึกช้าหรือไง นายน่ะ?