Sensationalism แปลว่า

มิถุนายน 19, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Sensationalism แปลว่า

Sensationalism
(Sensationalism อ่านว่า เซนเซเชินนอลริซึม)
Sensationalism แปลว่า ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น วิธีทำให้ตื่นเต้น [n.]

ตัวอย่างประโยค Sensationalism ภาษาอังกฤษ

What was the piece of tabloid Sensationalism you sent me?
(ว๊อท วอส เดอะ พี๊ซ อ็อฝ แทบลอยด sensationalism ยู เซ็นท มี)
ข่าวอะไรนะที่คุณส่งมาให้ผมนะ