Senior Service แปลว่า

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » Senior Service แปลว่า
มิถุนายน 19, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Senior Service แปลว่า

Senior Service
(Senior Service อ่านว่า ซี๊เหนี่ย เซ๊อร์ฝิซ)
Senior Service แปลว่า ราชการทหารเรือ

ตัวอย่างประโยค Senior Service ภาษาอังกฤษ

2 Senior Service and 8 bags of crisps.
(ทู ซี๊เหนี่ย เซ๊อร์ฝิซ แอนด์ เอ๊ก แบ๊ก อ็อฝ คริซพ)
ซีเนียร์เซอร์วิซ 2 กับมันฝรั่ง 8 ถุง