Cave แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Cave แปลว่า

Cave
(Cave อ่านว่า เค๊ฝ)
Cave แปลว่า ถ้ำ [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Cave ภาษาอังกฤษ

So I’m in this Cave and and I can feel the machine guns.
(โซ แอม อิน ดีซ เคฝ แอ็นด แอ็นด ดาย แค็น ฟีล เดอะ มะฌีน กัน)
ฉันก็เลยเข้าไปในถ้ำ และฉันได้ยินเสียงปืนกล

In some dark underground Cave licking his wounds?
(อิน ซัม ดาค อันเดิกเรานด เคฝ lickings ฮิส วูนด)
คงอยู่ในถ้ำลึกนอนเลียแผล\ อยู่มั้ยเนี้ยะ

Go to the Cave to find the pickled kimchi! They have kimchi they’ve been pickeling for a year in a cave.
(โก ทู เดอะ เคฝ ทู ไฟนด เดอะ พิ๊คเคิ้ล kimchi ! เฑ แฮ็ฝ kimchi เดวฟ บีน pickelings ฟอ รา เยีย อิน อะ เคฝ)
ไปที่ถ้ำเพื่อหากิมจิที่ดองไว้! เขามีกิมจิที่ดองไว้ค้างปีอยู่ในถ้ำ.

Go to the Cave to find the pickled kimchi!
(โก ทู เดอะ เคฝ ทู ไฟนด เดอะ พิ๊คเคิ้ล kimchi !)
ไปที่ถ้ำเพื่อหากิมจิที่ดองไว้!

Haejin and I will go get that and make cold kimchi noodles. [Go to the Cave to find the pickled kimchi!]
(Haejin แอ็นด ดาย วิล โก เก็ท แดท แอ็นด เมค โคลด kimchi นู๊ดเดิ้ล [ โก ทู เดอะ เคฝ ทู ไฟนด เดอะ พิ๊คเคิ้ล kimchi ! ])
เฮจินกับฉันจะไปเอามัน และทำบะหมี่เย็น [ไปที่ถ้ำเพื่อหากิมจิที่ดองไว้!]

The Cave Kimchi Team heading out first…
(เดอะ เคฝ Kimchi ทีม เฮดอิง เอาท เฟิซท)
ทีมไปถ้ำกิมจิ ออกเดินทางก่อน..

Oppa, see you later. [The Cave Kimchi Team heading out first…]
(Oppa , ซี ยู เลทเออะ [ เดอะ เคฝ Kimchi ทีม เฮดอิง เอาท เฟิซท ])
พี่, แล้วเจอกันนะ [ทีมไปถ้ำกิมจิ ออกเดินทางก่อน..]

Since the Cave is short…
(ซินซ เดอะ เคฝ อีส ฌอท)
เมื่อถ้ำมันสั้นๆ …

Where this Cave ends…
(ฮแว ดีซ เคฝ เอ็นด)
ถ้ำนี้มันสุดที่ตรงไหน…..

Whoever loses goes to the end of the Cave and bring something back from there.
(ฮูเอฝเออะ ลูส โกซ ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เคฝ แอ็นด บริง ซัมติง แบ็ค ฟร็อม แดร์)
คนที่แพ้ต้องเข้าไปจนสุดของถ้ำแล้วเอาบางสิ่งจากในนั้นกลับมา

The Cave getting smaller and darker
(เดอะ เคฝ เกดดดิ้ง สเมลเลอ แอ็นด ดาร์คเกอร์)
ถ้ำค่อยๆแคบลงและมืดขึ้น

The Short Prince, returning from the Cave World
(เดอะ ฌอท พรินซ , รีเทินนิง ฟร็อม เดอะ เคฝ เวิลด)
เจ้าชายตัวเตี้ย กลับมาจากโลกของถ้ำ

I am happy that I’m short~] [In the Cave World…
(ไอ แอ็ม แฮพพิ แดท แอม short~ ] [ อิน เดอะ เคฝ เวิลด)
ฉันมีความสุขที่ฉันเตี้ย โลกของถ้ำ..

I think this Cave was made for short people!
(ไอ ธิงค ดีซ เคฝ วอส เมด ฟอ ฌอท พี๊เพิ่ล !)
ผมคิดว่าถ้ำนี้ทำไว้สำหรับคนเตี้ย?

Next time just come with Seungmin hyung and Jungsu hyung. Walk through the Cave holding hands!
(เน็คซท ไทม จัซท คัม วิฑ Seungmin hyung แอ็นด Jungsu hyung วอค ธรู เดอะ เคฝ โฮลดิง แฮ็นด !)
คราวหน้าก็มากับพี่ซึงมินกับพี่จองซูสิ เดินจูงมือเข้าไปในถ้ำได้เลย!

The Elder humiliated the moment he leaves the Cave The Elder humiliated the moment he leaves the cave
(ดิ เอลเดอะ ฮิวมีลอิเอท เดอะ โมเม็นท ฮี ลีฝ เดอะ เคฝ ดิ เอลเดอะ ฮิวมีลอิเอท เดอะ โมเม็นท ฮี ลีฝ เดอะ เคฝ)
ผู้เฒ่าขายหน้าตั้งแต่นาทีที่เขาออกจากถ้ำ

The Cave team hasn’t returned yet…
(เดอะ เคฝ ทีม แฮ็ซท ริเทิน เย็ท)
ทีมถ้ำยังกลับมาไม่ถึงเลย…

Which way did he go? [The Cave team hasn’t returned yet…]
(ฮวิช เว ดิด ฮี โก [ เดอะ เคฝ ทีม แฮ็ซท ริเทิน เย็ท ])
เขาไปทางไหน? [ทีมถ้ำยังกลับมาไม่ถึงเลย…]

arrive!] [Finally, the Cave team
(แอะไรฝ ! ] [ ไฟแน็ลลิ , เดอะ เคฝ ทีม)
ในที่สุด, ทีมถ้ำ ก็มาถึง

What took you so long? arrive!] [Finally, the Cave team
(ฮว็อท ทุค ยู โซ ล็อง แอะไรฝ ! ] [ ไฟแน็ลลิ , เดอะ เคฝ ทีม)
ทำไมไปนานนักหล่ะ? [ในที่สุด, ทีมถ้ำ ก็มาถึง]

The Cave is so far away!
(เดอะ เคฝ อีส โซ ฟา อะเว !)
ถ้ำำมันอยู่ไกลมาก!

Exhausted The Cave is so far away!
(เอ็กสอซท เดอะ เคฝ อีส โซ ฟา อะเว !)
เหนื่อย ถ้ำำมันอยู่ไกลมาก!

It may have took so long, because of the Cave exploration
(อิท เม แฮ็ฝ ทุค โซ ล็อง , บิคอส อ็อฝ เดอะ เคฝ เอคซโละเรฌัน)
มันอาจจะใช้เวลานาน เพราะการสำรวจถ้ำ

I sigh deeply as if the ground is going to Cave in…
(ไอ ไซ ดีพลิ แอ็ส อิฟ เดอะ กเรานด อีส โกอิ้ง ทู เคฝ อิน)
เพียงแค่หายใจแม้พื้นดินจะทรุดลง…

I sigh deeply as if the ground is going to Cave in~
(ไอ ไซ ดีพลิ แอ็ส อิฟ เดอะ กเรานด อีส โกอิ้ง ทู เคฝ in~)
ฉันหายใจลืกๆ ตอนที่พื้นหลั่นกลายเป็นหุบเขา