Clothes แปลว่า

มีนาคม 9, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Clothes แปลว่า

Clothes
(Clothes อ่านว่า คโลฑ)
Clothes แปลว่า เสื้อผ้า [n.]

ตัวอย่างประโยค Clothes ภาษาอังกฤษ

And then when we’re fighting my Clothes become like this..
(แอ็นด เด็น ฮเว็น เวีย ไฟท์ดิง มาย คโลฑ บิคัม ไลค ดีซ)
แล้วพอสู้กัน เสื้อชั้นก็จะตกไปแบบนี้

Note: This is a pun on Haejin’s name Your Clothes are a bit weird!
(โนท : ดีซ ซิส ซา พัน ออน Haejins เนม ยุร คโลฑ แซร์ อะ บิท เวียด !)
โน้ต : นี่เป็นคำพูดสองแง่สองง่ามของชื่อเฮจิน เสื้อผ้านายมันดีแปลกๆเล็กน้อย!

Yejin’s Clothes are not for working…
(Yejins คโลฑ แซร์ น็อท ฟอ เวิคกิง)
ชุดของเยจินดูไม่เหมาะที่จะทำงาน…

They’re wearing Clothes like that too right now
(เดรว เวียริง คโลฑ ไลค แดท ทู ไรท เนา)
ตอนนี้พวกเขาสวมเสื้อผ้าเหมือนอย่างนั้น

No, it’s just that when I first saw him, his Clothes didn’t fit him right and he was sweating
(โน , อิทซ จัซท แดท ฮเว็น นาย เฟิซท ซอ ฮิม , ฮิส คโลฑ ดิ๊นอิน ฟิท ฮิม ไรท แอ็นด ฮี วอส sweatings)
ไม่ มันตอนที่ผมเห็นเค้าครั้งแรก เสื้อผ้าที่เค้าใส่มันไม่เข้ากับเค้า แล้วก็เหงื่อออกด้วย

The nerves from filming and the excessive Clothes causes him to sweat
(เดอะ เนิฝ ฟร็อม filmings แอ็นด ดิ เอ็คเซซซิฝ คโลฑ คอส ฮิม ทู ซเว็ท)
ความเครียดจากกายถ่าย และเสื้อผ้าที่มากเกินไปทำให้เค้าเหงื่อออก

more than $40 an hour. With her Clothes on. I’m all ears.
(โม แฑ็น $40 แอน เอาเอ้อร์ วิธ เฮอ คโลฑ ออน แอม ออล เอียร)
มากว่าชั่วโมงละ40 เหรียญ…โดยเสื้อผ้าอยู่ครบชั้นก็หูผึ่ง

put their Clothes in and they forget.
(พุท แดร์ คโลฑ ซิน แอนด์ เด ฟอร์เก๊ท)
วางเสื้อผ้าไว้แล้วลืม

I left with just the Clothes on my back.
(ไอ เล๊ฟท วิธ จั๊สท เดอะ คโลฑ ออน มาย แบ็ค)
ผมจากไปเอาแต่เสื้อผ้าไปเท่านั้น

our Clothes and our shoes.
(เอ๊า คโลฑ แซน เอ๊า ชู)
ไปในเสื้อโค๊ทและรองเท้าของเรา

Hey, Shelley, why don’t you throw some Clothes on?
(เฮ , Shelley , วาย ด้อนท์ ยู โธรว์ ซัม คโลฑ ออน)
นี่ เชลลี่ เธอถอดผ้าทิ้งทำไม

starts wearing short Clothes and mini skirts
(สท๊าร์ท เวียริง ช๊อร์ท คโลฑ แซน มีนิ สเคิ๊ร์ท)
แล้วสวมมินิสเกิ๊ตส์…

How about you take off your Clothes and make out with each other?
(ฮาว อะเบ๊าท ยู เท้ค ออฟฟ ยุร คโลฑ แซน เม้ค เอ๊าท วิธ อีช อ๊อเธ่อร์)
ถ้าเป็นให้พวกคุณถอดเสื้อผ้า แล้วก็ร่วมรักระหว่างกันล่ะ

Get your goddamn Clothes and get the hell out of here!
(เก็ท ยุร ก๊อดแดม คโลฑ แซน เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท อ็อฝ เฮียร !)
เอาเสื้อผ้าของแกไป แล้วก็ออกไปจากห้องนี้เลย

Just the Clothes are cute?
(จั๊สท เดอะ คโลฑ แซร์ คยูท)
แค่เสื้อที่น่ารักเหรอ?

Don’t go and buy the kids Clothes and stuff!
(ด้อนท์ โก แอนด์ บาย เดอะ คิด คโลฑ แซน สทั๊ฟฟ !)
ไม่ต้องไปซื้อของ ให้ เด็กๆหละ

to buy herself decent Clothes and stick her job up her ass.
(ทู บาย เฮอเซลฟ ดีเซ็นท คโลฑ แซน สทิ๊ค เฮอ จ๊อบ อั๊พ เฮอ อาซ)
ให้เธอเอาไปซื้อเสื้อผ้าแบบที่ชาวบ้านเค้าใส่กัน

Hey, Clothes for Alette. [woman] I’ll call her assistant.
(เฮ , คโลฑ ฟอร์ Alette [ วู๊แม่น ] แอล คอลลํ เฮอ แอ็ซซีซแท็นท)
เฮ้,เสื้อผ้าสำหรับอัลเล็ต. [ผู้หญิง]ฉันจะโทรหาผู้ช่วยเธอค่ะ

Hi. Clothes are here for Alette’s approval.
(ไฮ คโลฑ แซร์ เฮียร ฟอร์ Alettes แอ็พรูฝแอ็ล)
ไฮ. เสื้อผ้ามาถึงแล้ว สำหรับอัลเล็ต

We’re looking for Clothes for my boss.
(เวีย ลุคอิง ฟอร์ คโลฑ ฟอร์ มาย บอส)
เรากำลังมองหาเสื้อผ้าให้เจ้านายฉันค่ะ

I don’t want to be defined by Clothes or labels or family.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี ดีไฟน์ บาย คโลฑ ออ เล๊เบ้ล ออ แฟ๊มิลี่)
ผมไม่ต้องการถูกกำหนดด้วยเสื้อผ้าหรือสัญลักษณ์ หรือครอบครัว

OK. I just want you to take these Clothes and… do good.
(โอเค ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู เท้ค ฑิส คโลฑ แซน ดู กู๊ด)
โอเค ฉันแค่ต้องการให้คุณเอาชุดไป และทำตัวดี

You know, make room for all those free Clothes from Alette.
(ยู โนว์ , เม้ค รูม ฟอร์ ออล โฑส ฟรี คโลฑ ฟรอม Alette)
รู้มั้ย สร้างห้อง ที่มาจากชุดฟรีจากเอเล็ต

You sold all your Clothes and kept that?
(ยู โซลด ออล ยุร คโลฑ แซน เค็พท แดท)
คุณขายชุดไปหมด แต่เก็บนี่ไว้?

Check it out. They still got their Clothes on.
(เช็ค อิท เอ๊าท เด สทิลล ก็อท แดร์ คโลฑ ออน)
ลงดูซิ พวกมันยังใส่เสื้อผ้าอยู่เลย