Message แปลว่า

มีนาคม 9, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Message แปลว่า

Message
(Message อ่านว่า เม๊สเสจ)
Message แปลว่า ข่าวสาร ฝากข้อความ [n.]

ตัวอย่างประโยค Message ภาษาอังกฤษ

Leave your Message for Sam,
(ลีฝ ยุร เมซซิจ ฟอ แซม ,)
ฝากข้อความไว้ให้ แซม

We’re leaving a Message to the grandpa and grandma. Oh~ a message.
(เวีย ลีฝอิงส อะ เมซซิจ ทู เดอะ grandpa แอ็นด แกรนมา Oh~ อะ เมซซิจ)
ครับ จุดนี้ลดราคา…

Your son left that Message 60 seconds ago.
(ยุร ซัน เล็ฟท แดท เมซซิจ 60 เซคอันด อะโก)
นั่นเป็นข้อความที่ลูกคุณฝากไว้ 60 วินาทีแล้ว

Your Message said the count doubled
(ยุร เมซซิจ เซ็ด เดอะ เคานท ดั๊บเบิ้ล)
นายบอกว่า มันเพิ่มเป็นสองเท่า

Preachers of many faiths have taken their Message of
(พิทเชอร์ อ็อฝ เมนอิ เฟธ แฮ็ฝ เทคเอ็น แด เมซซิจ อ็อฝ)
นักบวชในหลายศาสนา ต่างก็ได้นำข่าวการ

Grandma, I got a Message from Tenzin…
(แกรนมา , ไอ ก็อท ดา เมซซิจ ฟร็อม Tenzin)
ท่านย่า เทนซินฝากความมาถึงท่าน

…who have a Message for you.
(ฮู แฮ็ฝ อะ เมซซิจ ฟอ ยู)
ที่ฮูคิเลามีข้อความถึงคุณด้วย

Do you have a Message to the people of Bolton Village, Councilman?
(ดู ยู แฮ็ฝ อะ เม๊สเสจ ทู เดอะ พี๊เพิ่ล อ็อฝ โบลธัน ฝิ๊ลเหลจ , Councilman)
เพราะมีพยานหลักฐานเชิงลึก ว่าเขาแคร์เรื่องใหญ่อยู่สองสิ่ง

big brand Message on it.
(บิ๊ก แบรนดฺ เม๊สเสจ ออน หนิด)
แน่นอน มีตราเครื่องหมายการค้าติดอยู่ข้างกล่อง

will broadcast a Message from Kira
(วิล บรอดคาส ดา เม๊สเสจ ฟรอม Kira)
ว่าจะออกอากาศข้อความของคิระ

L’s Message earned 35%
(Ls เม๊สเสจ เอิร์น 35%)
ข้อความของLรับไป 35%

Is it possible to send Kira a Message through TV?
(อีส ซิท พ๊อซซิเบิ้ล ทู เซ็นด Kira อะ เม๊สเสจ ทรู ทีวี)
เป็นไปได้ไหมที่จะส่งข้อความถึงคิระผ่านสถานีโทรทัศน์

That’s a Message from the police to the Second Kira
(แด้ท ซา เม๊สเสจ ฟรอม เดอะ โพลิ๊ซ ทู เดอะ เซ๊คคั่น Kira)
ข้อความจากตำรวจถึงคิระที่ 2

This is a Message for the Second Kira
(ดิส ซิส ซา เม๊สเสจ ฟอร์ เดอะ เซ๊คคั่น Kira)
นี่คือข้อความถึงคิระที่2

Leave a Message after the beep, but not if you’re going to mumble,
(ลี๊ฝ อะ เม๊สเสจ แอ๊ฟเท่อร เดอะ บีพ , บั๊ท น็อท อิ๊ฟ ยัวร์ โกอิ้ง ทู มันเบอ ,)
ฝากข้อความไว้หลังจากได้ยินเสียงเตือน แต่ถ้าจะพูดพล่ามก็ไม่ต้องฝาก

I think I just get nervous or something when I’m leaving a Message on your machine.
(ไอ ทริ๊งค ไอ จั๊สท เก็ท เนอฝัซ ออ ซัมติง เว็น แอม ลีฝอิงส อะ เม๊สเสจ ออน ยุร แมชชีน)
ผมคิดว่าผมคงประหม่าหรืออะไรสักอย่าง ตอนที่ฝากข้อความในเครื่องของคุณ

hitting on the Virgin America Message hold girl.
(ฮิทติง ออน เดอะ เฝ๊อร์จิ้น อะเมริคะ เม๊สเสจ โฮลด์ เกิร์ล)
พยายามจีบสาวรับข้อความ ของสายการบินเวอร์จิ้นอเมริกา

And just when all hope seemed lost, Message of a new discovery drew us
(แอนด์ จั๊สท เว็น ออล โฮพ ซีม ล็อซท , เม๊สเสจ อ็อฝ อะ นิว ดิซคัฝเออะริ ดรู อัซ)
แต่แล้วเมื่อความหวังจวนจะดับสูญ ก็มีข่าวถึงการค้นพบใหม่

Looks like there’s a Message embedded in the signal. Let me work my magic.
(ลุ๊ค ไล๊ค แดร์ ซา เม๊สเสจ เอมเบ๊ดเดด อิน เดอะ ซีกแน็ล เล็ท มี เวิ๊ร์ค มาย แม๊จิค)
ดูเหมือนว่าจะมีข้อความซ่อนอยู่ในสัญญาณ ขอร่ายมนต์แปป

We intercepted the Message from your Special Ops team.
(วี อินเทอร์เส็พท เดอะ เม๊สเสจ ฟรอม ยุร สเพ๊เชี่ยล Ops ทีม)
เราดักฟังรายงานได้ จากชุดรบพิเศษ

and I send this Message to any surviving Autobots
(แอนด์ ดาย เซ็นด ดิส เม๊สเสจ ทู เอ๊นี่ เซอวายวิ่ง Autobots)
ขอส่งสาร์นนี้ถึงเหล่าออโตบอท ผู้รอดชีวิตทั้งหลาย

You didn’t get the Message from Jane? No. l haven’t listened to my
(ยู ดิ๊นอิน เก็ท เดอะ เม๊สเสจ ฟรอม เจน โน แอล แฮฟเวน ลิ๊สซึ่น ทู มาย)
คุณไม่ได้รับข้อความจากเจนหรือ เปล่า ผมยังไม่รู้เรื่..

and I feel as if I’ve failed to get the Message across.
(แอนด์ ดาย ฟีล แอส อิ๊ฟ แอฝ เฟล ทู เก็ท เดอะ เม๊สเสจ อะคร๊อส)
และผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมหมดหนทาง ที่จะสื่อเรื่องราวเหล่านี้ออกไป

There’s a Message in this.
(แดร์ ซา เม๊สเสจ อิน ดิส)
มีข่าวสารอย่างหนึ่งในเรื่องนี้

Well, give the crazy man a Message from me.
(เวลล , กี๊ฝ เดอะ คเรสิ แมน อะ เม๊สเสจ ฟรอม มี)
ได้ งั้นฝากบอกเค้าด้วยว่า