Set Up แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Set Up แปลว่า

Set Up
(Set Up อ่านว่า เซ็ท อั๊พ)
Set Up แปลว่า ติดตั้ง สร้างขึ้น [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Set Up ภาษาอังกฤษ

You have to Set Up that he has an anti democratic personality.
(ยู แฮ็ฝ ทู เซ็ท อัพ แดท ฮี แฮ็ส แอน แอนทิ เดโมคแรทอิค เพิซแนลอิทิ)
นายต้องแต่งเรื่องให้ดูเหมือนว่าเขา เป็นพวกต่อต้านประชาธิปไตย

I got you guys Set Up back here.
(ไอ ก็อท ยู ไก เซ็ท อัพ แบ็ค เฮียร)
ผมว่าคณะติดตามควรรอตรงนี้

was Set Up by my predecessor, President Johnson,
(วอส เซ็ท อัพ ไบ มาย พเรดอิเซเซอะ , พเรสอิเด็นท จอนสัน ,)
ที่ถูกจัดให้มีในสมัยท่านปธน.จอห์นสัน

Jongkook will call his family and Set Up a strategy I’m going to call all my relatives now
(Jongkook วิล คอล ฮิส แฟมอิลิ แอ็นด เซ็ท อัพ อะ ซทแรทอิจิ แอม โกอิ้ง ทู คอล ออล มาย รีเลถีฝ เนา)
จองกุ๊กจะโทรหาญาติและวางแผนกัน ฉันจะโทรหาญาติทั้งหมดของฉันเดี๋ยวนี้

Jongkook will call his family and Set Up a strategy
(Jongkook วิล คอล ฮิส แฟมอิลิ แอ็นด เซ็ท อัพ อะ ซทแรทอิจิ)
จองกุ๊กจะโทรหาญาติและวางแผนกัน

I’ll tell them all to deny knowing me [Jongkook will call his family and Set Up a strategy]
(อิล เท็ล เฑ็ม ออล ทู ดิไน โนอิง มี [ Jongkook วิล คอล ฮิส แฟมอิลิ แอ็นด เซ็ท อัพ อะ ซทแรทอิจิ ])
ผมจะบอกพวกเขาทุกคนให้ปฏิเสธว่ารู้จักผม [จองกุ๊กจะโทรหาครอบครัวของเขาและจัดเตรียมแผนการ]

that we could Set Up a double date with Ray over there.
(แดท วี เคิด เซ็ท อั๊พ อะ ดั๊บเบิ้ล เดท วิธ เรย์ โอ๊เฝ่อร แดร์)
เราจะเดตคู่กับเรย์ที่ยืนตรงนั้น

I have the delivery van Set Up over there.
(ไอ แฮ็ฝ เดอะ ดิลีฝเออะริ แฝน เซ็ท อั๊พ โอ๊เฝ่อร แดร์)
ฉันจอดรถส่งของไว้ตรงนั้น

you Set Up executions? Fuck you.
(ยู เซ็ท อั๊พ เอคซิคยูฌัน ฟัค ยู)
ผมหรือ? แกนั่นแหละ

I’m sorry, sir, but the Commissioner hasn’t Set Up his voice mail.
(แอม ซ๊อรี่ , เซ่อร์ , บั๊ท เดอะ ค็อมมีฌอะเนอะ แฮ็ซท เซ็ท อั๊พ ฮิส ว๊อยซ์ เมล)
ขอโทษค่ะ ท่านผู้บัญชาการไม่ใช้ระบบฝากข้อความ

You Set Up Andrews to die! No. No.
(ยู เซ็ท อั๊พ แอนดรู ทู ดาย ! โน โน)
คุณจัดฉากให้แอนดรูส์ตาย! ไม่.ไม่.

I’ve Set Up front companies
(แอฝ เซ็ท อั๊พ ฟร๊อนท คอมเพนี่)
ผมตั้งบริษัทบังหน้า

The distraction, while they Set Up the real trick.
(เดอะ ดิซทแรคฌัน , ไวล์ เด เซ็ท อั๊พ เดอะ เรียล ทริ๊ค)
ตัวเบนความสนใจ ขณะที่เล่นกลของจริง

He Set Up a website, where you vote on the hotness female undergrads.
(ฮี เซ็ท อั๊พ อะ website , แวร์ ยู โฝท ออน เดอะ ฮอทเน็ซ ฟี๊เมล อันเดิกแรด)
เขาตั้งเว็บไซต์เพื่อให้เราโหวตผู้หญิงที่เซ็กซี่จากใต้ดิน

He Set Up the whole site in 1 night. And he did it while he was drunk.
(ฮี เซ็ท อั๊พ เดอะ โฮล ไซ๊ท อิน วัน ไน๊ท แอนด์ ฮี ดิด ดิท ไวล์ ฮี วอส ดรั๊งค)
เขาสร้างเว็บได้ภายในคืนเดียว และเขาทำมันในขณะที่เขาเมา

Well, as CFO, I’d Set Up some meetings with potential advertisers.
(เวลล , แอส CFO , อาย เซ็ท อั๊พ ซัม มีทอิง วิธ โพเท๊นเชี่ยล advertisers)
ขณะที่ผมเป็น CFO ผมจัดการพบปะผู้เข้ารว่มโฆษณา

It was paid for out of the thousand dollar account I’d Set Up a few months earlier.
(อิท วอส เพลด ฟอร์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เธ๊าซั่นด ดอลเลอะ แอ๊คเค้าท อาย เซ็ท อั๊พ อะ ฟิว มั้นธ เออเรีย)
มันถูกจ่ายไปในราคาหมื่นดอลล่าร์ บัญชีที่ผมได้สร้างไว้ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้

It was Set Up through my girlfriend at the time.
(อิท วอส เซ็ท อั๊พ ทรู มาย เกลิลเฟรน แอ็ท เดอะ ไทม์)
มันถูกนัดผ่านทางแฟนผมในขณะนั้น

He Set Up the Thiel meeting. He’s Set Up meetings all over town.
(ฮี เซ็ท อั๊พ เดอะ Thiel มีทอิง อีส เซ็ท อั๊พ มีทอิง ซอร์ โอ๊เฝ่อร ทาวน์)
เขานัดกับทิล เขาจัดนัดหมายทั่วเมือง

He’s Set Up other meetings? Yes.
(อีส เซ็ท อั๊พ อ๊อเธ่อร์ มีทอิง เย็ซ)
เขานัดที่อื่นด้วยเหรอ? ใช่

I was single when I Set Up the page.
(ไอ วอส ซิ๊งเกิ้ล เว็น นาย เซ็ท อั๊พ เดอะ เพจ)
ฉันโสดตอนที่ตั้งมัน

Okay, you’re sorted. I’m gonna Set Up the reception.
(โอเค , ยัวร์ ซ๊อร์ท แอม กอนนะ เซ็ท อั๊พ เดอะ ริเซพฌัน)
ตรงนี้เรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวหนูไปจัดตรงงานเลี้ยงก่อน

Well, Mr Evans Set Up the workout, not me.
(เวลล , มีซเทอะ เอฝเวน เซ็ท อั๊พ เดอะ เวิคเค้า , น็อท มี)
ก็ คุนเอฟเวนส์เป็นคนนัดให้ฉันหนะ

Dude, they Set Up a fucking roadblock! They’re gonna find us.
(ดยูด , เด เซ็ท อั๊พ อะ ฟัคอิง roadblock ! เดรว กอนนะ ไฟนด์ อัซ)
พวกเขาตั้งด่านกั้นถนน พวกนั้นตามหาเรา

He wanted to Set Up a robbery to get these.
(ฮี ว้อนท ทู เซ็ท อั๊พ อะ รอบเบอะริ ทู เก็ท ฑิส)
เขาต้องการจัดฉาก ให้เหมือนการปล้นเพื่อเอาภาพนี้