Rapturous แปลว่า

มิถุนายน 17, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Rapturous แปลว่า

Rapturous
(Rapturous อ่านว่า แรพเชอะรัซ)
Rapturous แปลว่า ซึ่งปลาบปลื้มสูงสุด [adj.]

ตัวอย่างประโยค Rapturous ภาษาอังกฤษ

I’m Rapturous. And I’ll tell you why.
(แอม แรพเชอะรัซ แซน แอล เทลล ยู วาย)
ฉันโคตรปลาบปลื้มเลยว่ะ จะบอกให้ว่าทำไม