Rapscallion แปลว่า

มิถุนายน 17, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Rapscallion แปลว่า

Rapscallion
(Rapscallion อ่านว่า แร็พซแคลยัน)
Rapscallion แปลว่า คนชั่วร้าย [n.]

ตัวอย่างประโยค Rapscallion ภาษาอังกฤษ

You know, kind of a real Rapscallion.
(ยู โนว์ , ไคนด์ อ็อฝ อะ เรียล แร็พซแคลยัน)
เป็นเด็กแสบตัวจริง