Rainy Day แปลว่า

มิถุนายน 17, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Rainy Day แปลว่า

Rainy Day
(Rainy Day อ่านว่า เรนอิ เดย์)
Rainy Day แปลว่า ช่วงเวลาขัดสน ช่วงคับขัน [n.]

ตัวอย่างประโยค Rainy Day ภาษาอังกฤษ

Rainy Day, I gotta leave her cooped up inside.
(เรนอิ เดย์ , ไอ กอททะ ลี๊ฝ เฮอ คูพ อั๊พ อิ๊นไซด์)
ในวันที่ฝนตก ผมจำใจปล่อยเธออยู่แต่ในห้องแคบๆ