Radiator แปลว่า

มิถุนายน 17, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Radiator แปลว่า

Radiator
(Radiator อ่านว่า เรดิเอเทอะ)
Radiator แปลว่า หม้อน้ำรถยนต์ [n.]

ตัวอย่างประโยค Radiator ภาษาอังกฤษ

A Radiator hissing. A curtain blowing.
(อะ เรดิเอเทอะ hissings อะ เค๊อร์เท่น โบลวิง)
เครื่องทำความร้อนหอน ผ้าม่านปลิวไสว