Field แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Field แปลว่า

Field
(Field อ่านว่า ฟีลด)
Field แปลว่า สนาม ทุ่งนา [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Field ภาษาอังกฤษ

It’s a school Field trip!
(อิทซ ซา ซคูล ฟีลด ทริพ !)
มันคือการศึกษานอกสถานที่โรงเรียน!

your Field reports are very thorough,
(ยุร ฟีลด ริโพท แซร์ เฝริ เธอโระ ,)
ผลงานของคุณละเอียดมาก

What are you doing here? Ah, story. D.A.’s showing off the new Field office and
(ฮว็อท อาร์ ยู ดูอิง เฮียร อา , ซโทริ ดี อะ เอส โชว์วิง ออฟฟ เดอะ นยู ฟีลด ออฟฟิซ แอ็นด)
นายมาทำอะไรที่นี่? สามทุ่มครึ่ง ไม่ใช่หรอ?

on that Field trip to the hemoglobin factory.
(ออน แดท ฟีลด ทริ๊พ ทู เดอะ ฮีโมะกโลบิน แฟ๊คโทรี่)
ทัศนศึกษาที่hemoglobin factory

I told you. Mia’s on a Field trip…
(ไอ โทลด ยู มีเอ ออน อะ ฟีลด ทริ๊พ)
ฉันบอกเธอแล้ว มีอาไปทัศนศึกษา

Once when I was in the Field just tending to my cows.
(วั๊นซ เว็น นาย วอส ซิน เดอะ ฟีลด จั๊สท tendings ทู มาย คาว)
ครั้งหนึ่งตอนที่ฉันอยู่ในไร่ กำลังเลี้ยงวัวอยู่

And to go into the Field with us. No, I rarely go into the field, Mr. Cobb.
(แอนด์ ทู โก อิ๊นทู เดอะ ฟีลด วิธ อัซ โน , ไอ แรลิ โก อิ๊นทู เดอะ ฟีลด , มีซเทอะ Cobb)
และไปทำงานในพื้นที่กับเราด้วย โอ้ย ผมไม่ทำงานในพื้นที่หรอก คุณค็อบ

The press would have a Field day.
(เดอะ เพรส เวิด แฮ็ฝ อะ ฟีลด เดย์)
เพราะถึงเวลานั้น

our gravitational Field screwed up his telemetry.
(เอ๊า กแรฝิเทฌะแน็ล ฟีลด สครูว์ อั๊พ ฮิส telemetry)
แล้วก็โดนสนามแม่เหล็กของโลก \ รบกวนระบบนำร่อง

out of the FBI Field office in Philadelphia seven minutes ago.
(เอ๊าท อ็อฝ เดอะ FBI ฟีลด อ๊อฟฟิซ อิน Philadelphia เซเฝ่น มิ๊หนิท อะโก)
นอกสำนักงานเอฟ.บี.ไอ.ฟิลาเดเฟีย 7 นาทีที่ผ่านมา

only three blocks away from the Field office.
(โอ๊นลี่ ทรี บล๊อค อะเวย์ ฟรอม เดอะ ฟีลด อ๊อฟฟิซ)
ห่างออกไปแค่3ช่วงตึกจากสำนักงาน

of this Field diary.
(อ็อฝ ดิส ฟีลด ได๊อะรี่)
ส่วนหนึ่งในไดอารี่ด้วย

For the purpose of this Field diary,
(ฟอร์ เดอะ เพ๊อร์โพส อ็อฝ ดิส ฟีลด ได๊อะรี่ ,)
เพื่อจุดมุ่งหมายในไดอารี่เล่มนี้

Annie’s voice: While doing Field work,
(แอนนี่ ว๊อยซ์ : ไวล์ ดูอิง ฟีลด เวิ๊ร์ค ,)
ขณะที่กำลังทำงานนี้

After the abrupt termination of my Field work,
(แอ๊ฟเท่อร ดิ แอ็บรัพท เทอมิเนฌัน อ็อฝ มาย ฟีลด เวิ๊ร์ค ,)
หลังจากงานของฉันสิ้นสุดลงอย่างทันที

I hope this Field diary has been illuminating
(ไอ โฮพ ดิส ฟีลด ได๊อะรี่ แฮ็ส บีน อิลยูมิเนทิง)
ฉันหวังว่าเนื้อหาในไดอารี่เล่มนี้ จะให้ความกระจ่าง

l was supposed to die in the Field with honour!
(แอล วอส ซั๊พโพ้ส ทู ดาย อิน เดอะ ฟีลด วิธ ออนเออะ !)
ฉันควรจะตายในสนามรบ อย่างมีเกียรติ!

you went to Australia for your Field trip.
(ยู เว็นท ทู ออซทเรลยะ ฟอร์ ยุร ฟีลด ทริ๊พ)
ไปออสเตรเลีย สำหรับการเรียนมาสินะ

Why don’t we just go out into the Field and check it out for ourselves?
(วาย ด้อนท์ วี จั๊สท โก เอ๊าท อิ๊นทู เดอะ ฟีลด แอนด์ เช็ค อิท เอ๊าท ฟอร์ เอารเซลฝส)
ทำไมเราไม่ออกไปดูด้วยตาตัวเอง

We on a Field trip?
(วี ออน อะ ฟีลด ทริ๊พ)
มาทัศนศึกษาหรอ?

I mean, shouldn’t you be, like, in a Field somewhere,
(ไอ มีน , ชูดดึ่น ยู บี , ไล๊ค , อิน อะ ฟีลด ซัมแวร์ ,)
ฉันหมายถึง ไม่ใช่ว่านายควรไปอยู่ในทุ่งนาสักที่

Because the force Field is taking up too much energy.
(บิคอส เดอะ ฟอร์ซ ฟีลด อีส เทคอิง อั๊พ ทู มัช เอ๊นเนอร์จี้)
เพราะสนามไฟฟ้ามีพลังงานมาก

Be careful. There’s a force Field up there.
(บี แค๊ร์ฟูล แดร์ ซา ฟอร์ซ ฟีลด อั๊พ แดร์)
ระวังด้วย, มีสนามพลังตรงนั้น

There’s a thought experiment in the Field of ethics…
(แดร์ ซา ธอท เอ็กซเพ๊อริเม้นท อิน เดอะ ฟีลด อ็อฝ เอ๊ททิคส)
เป็นการศึกษาแนวคิด เชิงจริยธรรม

and the Moral Majority will have even more of a Field day.
(แอนด์ เดอะ ม๊อรั่ล มะจ๊อริที่ วิล แฮ็ฝ อี๊เฝ่น โม อ็อฝ อะ ฟีลด เดย์)
และคนส่วนใหญ่ผู้ทรงศีลธรรม ก็จะยิ่งสนุกกันใหญ่