Rule แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Rule แปลว่า

Rule
(Rule อ่านว่า รูล)
Rule แปลว่า กฎเกณฑ์ [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Rule ภาษาอังกฤษ

Now, the first Rule of political life is
(เนา , เดอะ เฟิซท รูล อ็อฝ โพะลีทอิแค็ล ไลฟ อีส)
กฎข้อแรกของชีวิตนักการเมืองคือ

Wait. Is that your Rule or theirs? Watch. Hey, there.
(เวท อีส แดท ยุร รูล ออ แด ว็อช เฮ , แดร์)
พัสดุอะไร? \ มันคืออะไร?

Old Rule out. New rule: Bianca can date…
(โอลด รูล เอาท นยู รูล : Bianca แค็น เดท)
งั้นทิ้งกฎเก่าไป กฎข้อใหม่ บิยองก้ามีแฟนได้

You see, their dad’s whacked out. He’s got this Rule where the girls
(ยู ซี , แด แด็ด ฮแว็ค เอาท อีส ก็อท ดีซ รูล ฮแว เดอะ เกิล)
พ่อพวกเค้าน่ะเพี้ยนๆ ออกกฏว่าไม่ให้ลูกไปเดท

Surely you can Rule out the one single man in the world you’re related to.
(ฌูรลิ ยู แคน รูล เอ๊าท ดิ วัน ซิ๊งเกิ้ล แมน อิน เดอะ เวิลด ยัวร์ รีเหลท ทู)
แน่นอนว่าเขาสามารถรักษากฎชายโสด ในโลกที่เขาเกี่ยวข้องอยู่

Start let us do, what we need to do. To Rule out corruption.
(สท๊าร์ท เล็ท อัซ ดู , ว๊อท วี นี๊ด ทู ดู ทู รูล เอ๊าท เคาะรัพฌัน)
ให้เราได้กำจัดพวกคอรัปชั่นเถอะ

Don’t look at me like that, the Rule is the rule
(ด้อนท์ ลุ๊ค แกท มี ไล๊ค แดท , เดอะ รูล อีส เดอะ รูล)
อย่ามองชั้นอย่างนั้น ก็ย่อมเป็นกฏ

a false Rule of the Death Note
(อะ ฟอลซ รูล อ็อฝ เดอะ เด้ท โน๊ท)
กฏปลอมๆของสมุดโน้ต

about the last Rule of this Death Note
(อะเบ๊าท เดอะ ล๊าสท รูล อ็อฝ ดิส เด้ท โน๊ท)
กฏข้อสุดท้ายของสมุดโน้ต

For some reason, the 13 day Rule didn’t work for Amane
(ฟอร์ ซัม รี๊ซั่น , เดอะ 13 เดย์ รูล ดิ๊นอิน เวิ๊ร์ค ฟอร์ Amane)
เหตุผลบางอย่าง กฏ13ข้อ ใช้กับอามาเนะไม่ได้

The 13 day Rule is also false
(เดอะ 13 เดย์ รูล อีส อ๊อลโซ ฟอลซ)
กฎ 13 วันก็คงไม่จริง

You simply Rule from behind the scenes.
(ยู ซีมพลิ รูล ฟรอม บีฮายน์ เดอะ ซีน)
ฉากหลังง่ายกว่า

First Rule of magic.
(เฟิร์สท รูล อ็อฝ แม๊จิค)
กฏข้อแรกของนักมายากลคือ

I’d Rule that out.
(อาย รูล แดท เอ๊าท)
ผมเชื่อแบบนั้น

Do you talk as a Rule while dancing?
(ดู ยู ท๊อล์ค แอส ซา รูล ไวล์ แด็นซิง)
เป็นกฎของคุณหรือ ที่ต้องคุยในขณะเต้นรำ

Oh! Rule number four:
(โอ ! รูล นั๊มเบ้อร์ โฟ 🙂
โอ้! กฏข้อที่ 4:

Rule number five: Annie: Rule number five!
(รูล นั๊มเบ้อร์ ไฟฝ : แอนนี่ : รูล นั๊มเบ้อร์ ไฟฝ !)
กฎข้อที่ 5: กฏข้อที่ 5

Annie: Oh God. Rule number six:
(แอนนี่ : โอ ก๊อด รูล นั๊มเบ้อร์ ซิกซ์ 🙂
โอ้พระเจ้า กฏข้อที่ 6:

the cardinal Rule of nannydom.
(เดอะ ค๊าร์ดินัล รูล อ็อฝ nannydom)
กฎสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง

It is the Rule of the Liar Game,
(อิท อีส เดอะ รูล อ็อฝ เดอะ ไลอ้าร เกม ,)
มันคือกฎของ Liar Game

I know Rule 1: Don’t get emotionally involved
(ไอ โนว์ รูล 1 : ด้อนท์ เก็ท อีโมชันนอลลี่ อินโฝ๊ลฝ)
ฉันรู้กฎข้อที่ 1 น่ะ อย่าเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

that the requirements of Rule 17 (C) were satisfied,
(แดท เดอะ ริคไวรเม็นท อ็อฝ รูล 17 [ ซี ] เวอ แซทอิซไฟด ,)
ปฏิบัติตามมาตรา 17 c

A as a Rule of thumb,
(อะ แอส ซา รูล อ็อฝ ทรั๊มบ์ ,)
หลักการทั่วไปนะครับ

Someone better equipped to Rule the nation than a cuckolded teenager with a grudge.
(ซัมวัน เบ๊ทเท่อร์ อิควีพท ทู รูล เดอะ เน๊ชั่น แฑ็น อะ คัคคัลด ทีนเอเจอะ วิธ อะ กรัจ)
บางคนที่คู้ควร มากกว่าเด็กที่มีแต่ความโอหัง

to Rule the swamp.
(ทู รูล เดอะ ซว็อมพ)
นี่เป็นของธรรมชาติ