Phalanx แปลว่า

มิถุนายน 15, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Phalanx แปลว่า

Phalanx
(Phalanx อ่านว่า เฟแล็งซ)
Phalanx แปลว่า กลุ่มคน กลุ่มสัตว์ [n.]

ตัวอย่างประโยค Phalanx ภาษาอังกฤษ

He surrounded himself with a Phalanx of sorcerers and magicians…
(ฮี เซอร์ราวนด์ ฮิมเซลฟ วิธ อะ เฟแล็งซ อ็อฝ ซอเซอะเรอะ แซน มะจีฌแอ็น)
เขายอมสยบต่อพวกพ่อมดหมอผี…