Pessimism แปลว่า

มิถุนายน 15, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Pessimism แปลว่า

Pessimism
(Pessimism อ่านว่า เพสซิมิซึม)
Pessimism แปลว่า การมองโลกในแง่ร้าย [n.]

ตัวอย่างประโยค Pessimism ภาษาอังกฤษ

Frankly, I don’t share any of your sense of Pessimism or alarm.
(ฟแร็งคลิ , ไอ ด้อนท์ แฌ เอนอิ อ็อฝ ยุร เซ็นซ อ็อฝ pessimism ออ อะลาม)
พูดตรงๆ ผมไม่ได้ร่วมรู้สึก มองโลกในแง่ร้ายหรือตื่นกลัว