Personal Effects แปลว่า

มิถุนายน 15, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Personal Effects แปลว่า

Personal Effects
(Personal Effects อ่านว่า เพอซแน็ล เอฟเฟ็ค)
Personal Effects แปลว่า ทรัพย์ส่วนตัว [n.]

ตัวอย่างประโยค Personal Effects ภาษาอังกฤษ

Personal Effects. What’s going on?
(เพอซแน็ล เอ็ฟเฟคท ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
นี่เกิดอะไรขึ้น?