General แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

General แปลว่า

General
(General อ่านว่า เจ๊นเนอรัล)
General แปลว่า ทั่วไป [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค General ภาษาอังกฤษ

The General feeling, David,
(เดอะ เจนเออะแร็ล ฟีลอิง , เดหวิด ,)
ความรู้สึกทั่วๆไปนะเดวิท

That’s the General idea, yeah.
(แด๊ท เดอะ เจนเออะแร็ล ไอดีอะ , เย่)
นั่นก็เป็นแค่ความเห็นทั่วๆไป

as part of our General preparations.
(แอ็ส พาท อ็อฝ เอ๊า เจนเออะแร็ล พเรพะเรฌัน)
เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมของเรา

What about General Motors or IBM?
(ฮว็อท อะเบาท เจนเออะแร็ล โมเทอะ ออ IBM)
แล้วเจเนอรัล มอเตอร์ หรือ IBM ล่ะ?

The start of the General elections…
(เดอะ ซทาท อ็อฝ เดอะ เจนเออะแร็ล อิเลคฌัน)
การเริ่มลงคะแนนเสียง…

I want hourly sit reps from General McKenna.
(ไอ ว็อนท เอารลิ ซิท เร็พ ฟร็อม เจนเออะแร็ล McKenna)
ขอรายงานจากนายพลแม็คเคนน่าทุกชั่วโมง

I’ll get the Attorney General involved.
(อิล เก็ท ดิ แอ็ทเทอนิ เจนเออะแร็ล อินฝอลฝ)
ผมจะดึงอธิบดี กับอัยการมาเกี่ยวด้วย

Well that’s just a General attitude that they possess.
(เวลล แด้ท จั๊สท ดา เจ๊นเนอรัล แอ๊ททิจูด แดท เด โพเซสส)
นั่นเป็นทัศนคติที่มีทั่วไป

And uh the first deal was the new General manager
(แอนด์ อา เดอะ เฟิร์สท ดีล วอส เดอะ นิว เจ๊นเนอรัล แมนอิเจอะ)
ยุทธการครั้งแรกคือผู้จัดการทั่วไปคนใหม่

Fox 13vice president and General manager Bob Linger
(ฟ๊อกซ 13vice เพร๊สซิเด้นท แอนด์ เจ๊นเนอรัล แมนอิเจอะ บ็อบ ลีงเกอะ)
รองประธานและผู้จัดการใหญ่ของฟอกซ์ 13 มร.บ๊อบ ลิงเงอร์กล่าวว่า

So General Motors was able to keep Opal going
(โซ เจ๊นเนอรัล ม๊อเท่อร์ วอส เอ๊เบิ้ล ทู คี๊พ โอแพ็ล โกอิ้ง)
เจเนรัลมอเตอร์ส์จึงผลิตรถโอเปิลต่อไป

what the chairman of General Motors thinks
(ว๊อท เดอะ แชแมน อ็อฝ เจ๊นเนอรัล ม๊อเท่อร์ ทริ๊งค)
ประธานเจเนรัลมอเตอร์คิดว่า

to come out the tailpipe of General Motors automobiles.
(ทู คัม เอ๊าท เดอะ tailpipe อ็อฝ เจ๊นเนอรัล ม๊อเท่อร์ ออโทะโมะบีล)
อยู่ในระดับแค่ไหนจึงถือว่าเหมาะสม

We are calling upon State Attorney General Dan Lungren
(วี อาร์ คอลลิง อุพอน สเทท แอ็ทเทอนิ เจ๊นเนอรัล แด็น Lungren)
เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน

You got this job because whether the General public
(ยู ก็อท ดิส จ๊อบ บิคอส ฮเวทเออะ เดอะ เจ๊นเนอรัล พับลิค)
คุณได้งานนี้เพราะไม่ว่าคนทั่วๆไป

This is Attorney General Russert.
(ดิส ซิส แอ็ทเทอนิ เจ๊นเนอรัล Russert)
นี่ท่านอัยการสูงสุด รัสเสิร์ท

No, not at all, I was just admiring the General splendour.
(โน , น็อท แอ็ท ดอร์ , ไอ วอส จั๊สท แอ็ดไมริง เดอะ เจ๊นเนอรัล ซพเลนเดอะ)
ไม่หรอกค่ะ ฉันเพียงกำลังชมความสวยงามทั่วๆ ไป

This is Thomas Fulton, General Manager
(ดิส ซิส โทมัส Fulton , เจ๊นเนอรัล แมนอิเจอะ)
ผมโทมัส ฟอลตัน ผู้จัดการ

Here, by videotape, is the encounter by General Graham,
(เฮียร , บาย videotape , อีส ดิ เอ็นเคานเทอะ บาย เจ๊นเนอรัล แกรฮัม ,)
ที่นี้ ด้วยวีดีโอเทป ได้พบกับท่านนายพล กราเฮม

You’re going to be a General someday!
(ยัวร์ โกอิ้ง ทู บี อะ เจ๊นเนอรัล ซัมเดย์ !)
ซักวันหนึ่ง นายจะได้เป็นนายพล แน่นอน

Is it just mainly a General chat, hobbies…
(อีส ซิท จั๊สท เม๊นลี่ อะ เจ๊นเนอรัล แชท , hobbies)
เป็นแบบพูดคุยทั่วไป,ถามถึงงานอดิเรก

You know, you hear so much shit about people. I always feel like the General of an army when I start dating a guy, y’know,
(ยู โนว์ , ยู เฮียร โซ มัช ชิท อะเบ๊าท พี๊เพิ่ล ไอ ออลเว ฟีล ไล๊ค เดอะ เจ๊นเนอรัล อ็อฝ แอน อามิ เว็น นาย สท๊าร์ท เดทดิง อะ กาย , yknow ,)
คุณคงเคยได้ยินมาเยอะเรื่องผู้คน ฉันมักจะรู้สึกเหมือนเป็นนายพล เวลาฉันเริ่มเดทกับใคร

Hello? General Armivolkoff.
(เฮ็ลโล เจ๊นเนอรัล Armivolkoff)
สวัสดีนายพล อามิโวลคอฟ

Sound General quarters. General quarters, General quarters!
(ซาวน์ด เจ๊นเนอรัล คว๊อร์เท่อร เจ๊นเนอรัล คว๊อร์เท่อร , เจ๊นเนอรัล คว๊อร์เท่อร !)
ส่งสัญญาณไปเตรียมพร้อม ทุกหน่วยเตรียมพร้อม

four star general, General Mark A Wells III and his wife Betty Welsh.
(โฟ สทาร์ เจ๊นเนอรัล , เจ๊นเนอรัล ม๊าร์ค กา เวลล ทรี แอนด์ ฮิส ไว๊ฟ Betty เว็ลฌ)
นายพลระดับสี่ดาวมาร์ค เอ เวลส์ ที่สาม และภรรยา เบตตี้ เวลช์