Vote แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Vote แปลว่า

Vote
(Vote อ่านว่า โฝท)
Vote แปลว่า โหวต [n. vt. vi.]

ตัวอย่างประโยค Vote ภาษาอังกฤษ

Viewer’s Vote Games Best 5
(Viewers โฝท เกม เบ็ซท 5)
การโหวต 5 เกมส์ที่ดีที่สุดของท่านผู้ชม

This time you all should Vote sincerely.
(ดีซ ไทม ยู ออล ฌูด โฝท ซินเซียลิ)
เวลานี้พวกเราทั้งหมดจะต้องออกเสียงอย่างเป็นธรรม

We actually took a confidential Vote this morning…
(วี แอคชัวลิ ทุค กา คอนฟิเดนแฌ็ล โฝท ดีซ มอนิง)
พวกเราได้โหวตลับ ๆ เมื่อเช้านี้……

Since we could have changed our mind, we will Vote again.
(ซินซ วี คูด แฮ็ฝ เชนจ เอ๊า ไมนด , วี วิล โฝท อะเกน)
เพราะเราอาจจะเปลี่ยนใจ ดังนั้นเราจะทำการโหวตอีกครั้ง

I’ll Vote for myself so I won’t have to work. Give me, give me. [The anxious Grasshopper]
(อิล โฝท ฟอ ไมเซลฟ โซ ไอ ว็อนท แฮ็ฝ ทู เวิค กิฝ มี , กิฝ มี [ ดิ แองฌัซ Grasshopper ])
ฉันจะโหวตให้ตัวเองแล้วฉันจะได้ไม่ต้องทำงานคืนนี้ ส่งมา ส่งมาให้ฉัน [ตั๊กแตนขี้วิตก]

The anxious Grasshopper I’ll Vote for myself so I won’t have to work.
(ดิ แองฌัซ Grasshopper อิล โฝท ฟอ ไมเซลฟ โซ ไอ ว็อนท แฮ็ฝ ทู เวิค)
ส่งมา ส่งมาให้ฉัน [ตั๊กแตนขี้วิตก] ฉันจะโหวตให้ตัวเองแล้วฉันจะได้ไม่ต้องทำงานคืนนี้

In the end The anxious Grasshopper I’ll Vote for myself so I won’t have to work.
(อิน ดิ เอ็นด ดิ แองฌัซ Grasshopper อิล โฝท ฟอ ไมเซลฟ โซ ไอ ว็อนท แฮ็ฝ ทู เวิค)
ในที่สุด ตั๊กแตนขี้วิตก ฉันจะโหวตให้ตัวเองแล้วฉันจะได้ไม่ต้องทำงานคืนนี้

I’ll Vote for myself so I won’t have to work.
(อิล โฝท ฟอ ไมเซลฟ โซ ไอ ว็อนท แฮ็ฝ ทู เวิค)
ฉันจะโหวดให้ตัวเอง เพราะฉันไม่อยากทำงาน.

The Vote was unanimous?
(เดอะ โฝท วอส ยุแนนอิมัซ)
ผลเป็นเอกฉันท์

We Vote to let these people come in.
(วี โฝท ทู เล็ท ฑิส พี๊เพิ่ล คัม อิน)
เรามีมติให้พวกเขา เหล่านั้น…เข้ามานี่

with New Yorkers set to Vote in just eight days.
(วิธ นิว Yorkers เซ็ท ทู โฝท อิน จั๊สท เอท เดย์)
คุณทำไม่ได้ ถ้าคุณพยายาม

Nah, don’t think I’ll make it to the polls. I usually try to Vote for president, but…
(นาห์ , ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เม้ค อิท ทู เดอะ โพลล ซาย ยูฉัวลิ ธราย ทู โฝท ฟอร์ เพร๊สซิเด้นท , บั๊ท)
ประธานาธิบดีไม่ได้กำหนดคุณภาพชีวิตในบรูคลีนน์ หรือไม่ใช่?

and have people Vote who’s hotter.
(แอนด์ แฮ็ฝ พี๊เพิ่ล โฝท ฮู ฮอทเดอ)
และมีคนโหวตว่าใครเป็นคนที่ร้อนแรงที่สุด

He set up a website, where you Vote on the hotness female undergrads.
(ฮี เซ็ท อั๊พ อะ website , แวร์ ยู โฝท ออน เดอะ ฮอทเน็ซ ฟี๊เมล อันเดิกแรด)
เขาตั้งเว็บไซต์เพื่อให้เราโหวตผู้หญิงที่เซ็กซี่จากใต้ดิน

Let’s Vote on it.
(เล็ท โฝท ออน หนิด)
เรามาโหวตกันเหอะ

Yeah, I fucking Vote you let me in.
(เย่ , ไอ ฟัคอิง โฝท ยู เล็ท มี อิน)
เออ ฉันโหวต ขอฉันเข้าไปเถอะ

You guys are gonna Vote me off the island?
(ยู กาย แซร์ กอนนะ โฝท มี ออฟฟ ดิ ไอ๊แลนด์)
แกกำลังโหวตฉันให้ออกไปจากเกาะแห่งนี้?

After this, we will count your votes, and the people who Vote with the minority
(แอ๊ฟเท่อร ดิส , วี วิล เค้าทํ ยุร โฝท , แอนด์ เดอะ พี๊เพิ่ล ฮู โฝท วิธ เดอะ ไมน๊อริที่)
หลังจากนั้นเราจะนับคะแนน คนที่ได้เสียงส่วนน้อย

May we resume with Vote counting?
(เมย์ วี รีซูม วิธ โฝท เค๊าติง)
จะนับคะแนนต่อได้รึยัง?

Please Vote within 6 hours.
(พลีซ โฝท วิธอิน ซิก เอาเอ้อร์)
โปรดลงคะแนนใน 6 ชั่วโมง

you have to Vote Yes.
(ยู แฮ็ฝ ทู โฝท เย็ซ)
พวกนายต้องโหวต ใช่

and you all Vote Yes,
(แอนด์ ยู ออล โฝท เย็ซ ,)
และถ้าทุกคนโหวต ใช่

then someone needs to sacrifice themselves and Vote No.
(เด็น ซัมวัน นี๊ด ทู แซ๊คริไฟซ์ เฑ็มเซลฝส แซน โฝท โน)
ต้องมีคนนึงเสียสละเพื่อโหวต ไม่ใช่

The lowest Vote is 49…
(เดอะ โลเอซท โฝท อีส 49)
คะแนนโหวตต่ำสุดคือ 49…

You know what? We didn’t Vote you captain because of your jump shot.
(ยู โนว์ ว๊อท วี ดิ๊นอิน โฝท ยู แค๊พเท่น บิคอส อ็อฝ ยุร จั๊มพ ฌ็อท)
นายรู้ไหม เราไม่ได้โหวดให้ นายเป็นกัปตัน เพราะนายชู้ตแม่น