Get Off แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Get Off แปลว่า

Get Off
(Get Off อ่านว่า เก็ท ออฟฟ)
Get Off แปลว่า ลงจาก ลุกจาก [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Get Off ภาษาอังกฤษ

If they get it wrong, they have to Get Off the bus!
(อิฟ เฑ เก็ท ดิธ ร็อง , เฑ แฮ็ฝ ทู เก็ท ออฟฟ เดอะ บัซ !)
ถ้าพวกเขาตอบผิด พวกเขาจะต้องลงจากรถบัส!

Jaesuk If they get it wrong, they have to Get Off the bus!
(Jaesuk อิฟ เฑ เก็ท ดิธ ร็อง , เฑ แฮ็ฝ ทู เก็ท ออฟฟ เดอะ บัซ !)
แจซอก ถ้าพวกเขาตอบผิด พวกเขาจะต้องลงจากรถบัส!

If you get it wrong, you have to Get Off here
(อิฟ ยู เก็ท ดิธ ร็อง , ยู แฮ็ฝ ทู เก็ท ออฟฟ เฮียร)
แต่ถ้าตอบผิด คุณก็ต้องลงจากรถ

Douglas, Get Off the juice.
(ดักเกรด , เก็ท ออฟฟ เดอะ จูซ)
ดักลาส เลิกใช้ยาน้ำนั่นซะ

Rosalyn, Get Off the extention.
(Rosalyn , เก็ท ออฟฟ ดิ extention)
โรซาลินย์ อย่าแอบฟัง

Would you ask me to Get Off the train with you?
(เวิด ยู อาสคฺ มี ทู เก็ท ออฟฟ เดอะ เทรน วิธ ยู)
คุณจะขอให้ฉันขึ้นรถไฟไปกับคุณมั้ย?

The real question would be, if I did ask you to Get Off a train..
(เดอะ เรียล เคว๊สชั่น เวิด บี , อิ๊ฟ ฟาย ดิด อาสคฺ ยู ทู เก็ท ออฟฟ อะ เทรน)
คำถามจริงควรจะเป็น ถ้าผมขอเธอให้ลงจากรถไฟ…

Yeah? ..would you Get Off with me?
(เย่ เวิด ยู เก็ท ออฟฟ วิธ มี)
เหรอ? คุณจะลงไปกับผมไหม?

Yet every Bernie and Gordon who Get Off this fuckin’ train with an MBA
(เย๊ท เอ๊เฝอร์รี่ เบอร่ แอนด์ กอร์ดัน ฮู เก็ท ออฟฟ ดิส ฟัคกิน เทรน วิธ แอน MBA)
และยังมีศีลธรรมต่ำ,พวกเขายังเป็นเจ้าของได้

Well, Get Off the phone with me and get on the phone with them!
(เวลล , เก็ท ออฟฟ เดอะ โฟน วิธ มี แอนด์ เก็ท ออน เดอะ โฟน วิธ เด็ม !)
เลิกคุยกับผม และโทรศัพท์ไปคุยกับทางนั้นสิ

You okay? I’m fine. Would you Get Off the ice?
(ยู โอเค แอม ไฟน เวิด ยู เก็ท ออฟฟ ดิ ไอ๊ซ์)
โอเคมั้ย ? ผมไม่เป็นไรครับ พ่อออกไปจากลานน้ำแข็งได้มั้ย ?

Get off! Get Off me!
(เก็ท ออฟฟ ! เก็ท ออฟฟ มี !)
บอกให้ออกไป

I collected him, made him my bitch. Get Off my dick.
(ไอ คอลเล๊คท ฮิม , เมด ฮิม มาย บิช เก็ท ออฟฟ มาย ดิก)
เขาเก็บเขา แล้วก็ให้เป็นสัตว์เลี้ยงของฉัน ออกไปให้ห่างจู๋ข้า

Mr. X: Would you Get Off that phone
(มีซเทอะ เอ๊กซฺ : เวิด ยู เก็ท ออฟฟ แดท โฟน)
คุณช่วยวางโทรศัพท์นั่นก่อน

you’ll Get Off this easily.
(โยว เก็ท ออฟฟ ดิส อีสอิลิ)
นายจะออกไปได้ง่ายๆ

and Get Off and go one block left to 1947 Henry Street, apartment 4.
(แอนด์ เก็ท ออฟฟ แอนด์ โก วัน บล๊อค เล๊ฟท ทู 1947 เฮนริ สทรีท , อะพาทเม็นท 4)
แล้วลงที่แยกแรก ซ้ายมือ เลขที่ 1947 ถนนเฮนรี่ อพาร์ทเมนท์4

You Get Off here, no? Yeah, what a drag
(ยู เก็ท ออฟฟ เฮียร , โน เย่ , ว๊อท ดา ดแร็ก)
คุณลงที่นี่ใช่มั้ย ใช่

well, great. So listen, so here’s the deal. This is what we should do. You should Get Off the train with me here in Vienna, and come check out the c
(เวลล , เกรท โซ ลิ๊สซึ่น , โซ เฮียร เดอะ ดีล ดิส ซิส ว๊อท วี เชิด ดู ยู เชิด เก็ท ออฟฟ เดอะ เทรน วิธ มี เฮียร อิน ฝิเอนนะ , แอนด์ คัม เช็ค เอ๊าท เดอะ ซี)
เยี่ยมไปเลย ฟังนะ เป็นข้อตกลง นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะทำ คุณควรจะออกจากรถไฟแล้วมาเวียนนากับผม ไปเที่ยวด้วยกัน

Let’s Get Off this damn tram
(เล็ท เก็ท ออฟฟ ดิส แดมนํ ทแร็ม)
เราลงจากรถรางนี่กันเถอะ

Why’d you Get Off the train with him?
(วาย ยู เก็ท ออฟฟ เดอะ เทรน วิธ ฮิม)
ทำไมเธอลงจากรถไฟมากับเขาล่ะ?

Well, actually I was I was ready to Get Off the train with him after talking to him a short while.
(เวลล , แอคชัวลิ ไอ วอส ซาย วอส เร๊ดี้ ทู เก็ท ออฟฟ เดอะ เทรน วิธ ฮิม แอ๊ฟเท่อร ทอคอิง ทู ฮิม มา ช๊อร์ท ไวล์)
เอ่อ จริงๆ แล้ว ฉันก็พร้อมจะลงมา กับเขาอยู่แล้วล่ะ หลังจากได้คุยกับเขาประมาณหนึ่ง

Go on, Get Off now.
(โก ออน , เก็ท ออฟฟ นาว)
ไปเถอะ เลิกงานได้

You better Get Off to your stag party.
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ออฟฟ ทู ยุร ซแท็ค พ๊าร์ที่)
คุณควรจะไปปาร์ตี้สละโสดได้แล้ว

it’ll be hard to Get Off and we might go around in circles,
(อิว บี ฮาร์ด ทู เก็ท ออฟฟ แอนด์ วี ไมท โก อะราวนฺดฺ อิน เซ๊อร์เคิ้ล ,)
ลงยากมาก เราอาจจะหลงเป็นวงกลมเลยก็ได้

You must Get Off this train.
(ยู มัสท์ เก็ท ออฟฟ ดิส เทรน)
นายต้องออกไปจากรถไฟ