Master แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Master แปลว่า

Master
(Master อ่านว่า ม๊าสเต้อร์)
Master แปลว่า เจ้านาย [adj. n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Master ภาษาอังกฤษ

Find Master Kim in HaeInSa Part 3
(ไฟนด มาซเทอะ คิม อิน HaeInSa พาท 3)
ตอนที่ 3 ตามหาหัวหน้าคิมใน HaeInSa

Find Master Kim! We’ve got night chores again, but we’re not all doing them
(ไฟนด มาซเทอะ คิม ! หวีบ ก็อท ไนท โช อะเกน , บัท เวีย น็อท ดอร์ ดูอิง เฑ็ม)
ตามหามาสเตอร์คิม! เราต้องทำภารกิจตอนกลางคืนกันอีกครั้ง แต่ไม่ใช่เราทุกคน

Find Master Kim!
(ไฟนด มาซเทอะ คิม !)
ตามหาหัวหน้าคิม!

You may have heard before, but this is Jongkook’s hometown [Find Master Kim!]
(ยู เม แฮ็ฝ เฮิด บิโฟ , บัท ดีซ ซิส Jongkooks โฮมทาว [ ไฟนด มาซเทอะ คิม ! ])
พวกคุณคงเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน แต่ที่นี่คือบ้านเดิมของจงกุก [ตามหาหัวหน้าคิม!]

Their Master plan(?) fails
(แด มาซเทอะ แพล็น ( ) เฟล)
แผนยิ่งใหญ่ของเขา(?) ล้มเหลว

But I just can’t Master it…
(บัท ไอ จัซท แค็นท มาซเทอะ อิท)
แต่ฉันก็ยังทำมันได้ไม่ดีพอ

No! All right. Let the Master show you how to get it done.
(โน ! ออล ไรท เล็ท เดอะ มาซเทอะ โฌ ยู เฮา ทู เก็ท ดิธ ดัน)
ไม่นะ โอเคพ่อจะแสดงวิธีที่ถูกให้ดูเป็นขวัญตา

He is a Master if he admits it.
(ฮี อีส ซา มาซเทอะ อิฟ ฮี แอ็ดมีท ซิท)
เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ถ้าเค้ายอมรับ

“It took many years for Vladimir to Master the power of his Spirit.”
(ขาคู่It ทุค เมนอิ เยียร์ ฟอร์ Vladimir ทู ม๊าสเต้อร์ เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ฮิส สพีหริท ขาคู่)
“มันใช้เวลาหลายปีเพื่อ นักบุญวาเดเมียร์จะฝึกการใช้พลังสปิริต”

We have to see the Master suite.
(วี แฮ็ฝ ทู ซี เดอะ ม๊าสเต้อร์ ซวีท)
พวกเราต้องขอดูห้องนอนใหญ่

And in order to really Master a dialect,
(แอนด์ อิน อ๊อร์เด้อร์ ทู ริแอ็ลลิ ม๊าสเต้อร์ รา ไดอะเล็คท ,)
และถ้าจะฝึกสำเนียงหนึ่งให้คล่อง

You’re gonna have to Master a few tricks
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู ม๊าสเต้อร์ รา ฟิว ทริ๊ค)
เธอจะต้องเรียนรู้เทคนิค

The Master is about to record and he’s a little…
(เดอะ ม๊าสเต้อร์ อีส อะเบ๊าท ทู เร๊คขอร์ด แอนด์ อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล)
นายท่านกำลังจะอัดเทปแล้วเขาก็…

The Master is traveling.
(เดอะ ม๊าสเต้อร์ อีส แทฝเวอลิงค์)
นายท่านเข้ามาแล้ว

I didn’t know you and the Master were gonna blow the place up.
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ยู แอนด์ เดอะ ม๊าสเต้อร์ เวอ กอนนะ โบลว์ เดอะ เพลส อั๊พ)
แต่ไม่รู้ว่าคุณกับนายท่านจะไปถล่มที่นั้นทิ้ง

Yes Sir, and the House Master made a recommendation to the Ad Board
(เย็ซ เซ่อร์ , แอนด์ เดอะ เฮ้าส ม๊าสเต้อร์ เมด อะ เรค็อมเม็นเดฌัน ทู ดิ แอ็ด บอร์ด)
ครับ และหัวหน้าบ้านแนะนำให้เสนอต่อคณะกรรมการ

half ounce Sour Diesel, three and a half grams Grand Master Kush,
(ฮาล์ฟ อันซ ซาวร์ ดีเส็ล , ทรี แอนด์ อะ ฮาล์ฟ กแร็ม แกรนด์ ม๊าสเต้อร์ ครูช ,)
ดีเซลเค็มครึ่งออนซ์ (อะไรฟะ) โคตรพ่อโคตรแม่คัชสามส่วนสี่กรัม (อะไรอีกฟะ)

and Stair Master to tone the buttock area.
(แอนด์ สแทร์ ม๊าสเต้อร์ ทู โทน เดอะ buttock แอ๊เรีย)
และที่บันได สู่ก้นงามๆ

Is your Master much at home? Not as much as I would wish.
(อีส ยุร ม๊าสเต้อร์ มัช แอ็ท โฮม น็อท แอส มัช แอส ซาย เวิด วิ๊ช)
เจ้านายเธอยู่บ้านบ่อยไหม ไม่บ่อยอย่างที่ต้องการเลยค่ะ

in the Master bedroom. Oops.
(อิน เดอะ ม๊าสเต้อร์ เบดรูม อุ๊บสฺ)
ให้มาเล่นในห้องนอนฉัน อุ๊บ!

Know your limits, Master Wayne. Batman has no limits.
(โนว์ ยุร ลิ๊หมิท , ม๊าสเต้อร์ เวยอิน แบทแมน แฮ็ส โน ลิ๊หมิท)
รู้ลิมิตตัวเองบ้างคุณเวนน์ แบทไม่มีลิมิต

On that day, Master Wayne. Even I won’t want to. Probably.
(ออน แดท เดย์ , ม๊าสเต้อร์ เวยอิน อี๊เฝ่น นาย ว็อนท ว้อนท ทู พรอบอับลิ)
เมื่อถึงวันนั้นเจ้านาย ถึงผมไม่อยากพูด แต่ก็คงพูด

With respect, Master Wayne. Perhaps this is a man you don’t fully understand either.
(วิธ เรสเพ๊คท , ม๊าสเต้อร์ เวยอิน เพอร์แฮพส์ ดิส ซิส ซา แมน ยู ด้อนท์ ฟูลลิ อั๊นเด้อรสแทนด ไอ๊เทร่อ)
ด้วยความเคารพคุณเวนย์ บางทีคุณก็ไม่อาจเข้าใจชายคนนี้เหมือนกัน

Endure, Master Wayne. Take it.
(เอ็นเดียวรํ , ม๊าสเต้อร์ เวยอิน เท้ค อิท)
อดทน คุณเวน ยอมรับมัน

You are a veritable Master of disguise.
(ยู อาร์ อะ veritable ม๊าสเต้อร์ อ็อฝ ดิสไก๊ส)
คุณคือปรมาจารย์แห่งการปลอมตัว