Nutmeg แปลว่า

มิถุนายน 13, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Nutmeg แปลว่า

Nutmeg
(Nutmeg อ่านว่า นัทเมก)
Nutmeg แปลว่า จันทน์เทศ [n.]

ตัวอย่างประโยค Nutmeg ภาษาอังกฤษ

Nutmeg! Who cares? Who cares?
(Nutmeg ! ฮู แคร์ ฮู แคร์)
ลุกจันทร์ ใครสน ใครสนละ