Numbing แปลว่า

มิถุนายน 13, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Numbing แปลว่า

Numbing
(Numbing อ่านว่า นัมบ์บิง)
Numbing แปลว่า การทำให้มึนงง ซึ่งทำให้ไร้ความรู้สึก [adj.]

ตัวอย่างประโยค Numbing ภาษาอังกฤษ

because we’ve done such a good job of Numbing
(บิคอส หวีบ ดัน ซัช อะ กู๊ด จ๊อบ อ็อฝ นัมบิง)
และทำให้ประชาชนหูหนวกตาบอด