Nostalgic แปลว่า

มิถุนายน 12, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Nostalgic แปลว่า

Nostalgic
(Nostalgic อ่านว่า นิสทอลิจิก)
Nostalgic แปลว่า เกี่ยวกับความคิดถึง ซึ่งคิดถึงบ้าน [adj.]

ตัวอย่างประโยค Nostalgic ภาษาอังกฤษ

And the Nostalgic
(แอ็นด เดอะ nostalgic)
และคิดถึง…