Ability แปลว่า

มีนาคม 8, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Ability แปลว่า

Ability
(Ability อ่านว่า อะบิ๊ลิตี้)
Ability แปลว่า ความสามารถ [n.]

ตัวอย่างประโยค Ability ภาษาอังกฤษ

Has desire but his Ability to finish things through is insufficient
(แฮ็ส ดิไสร บัท ฮิส อะบีลอิติ ทู ฟีนอิฌ ธิง ธรู อีส อินซัฟฟีฌเอ็นท)
มีความพยายาม แต่ความสามารถในการทำให้สำเร็จยังไม่เพียงพอ

…loosen up without impairing your Ability to stay awake all night…
(ลูเซ็น อัพ วิเฑาท impairings ยุร อะบีลอิติ ทู ซเท อะเวค ออล ไนท)
มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน

An Ability he can see?
(แอน อะบีลอิติ ฮี แค็น ซี)
เขามองเห็น ‘ความสามารถ’?

Her elegance, her dignity, her Ability to recognize trash.
(เฮอ เอลอิแก็นซ , เฮอ ดิ๊กนิที่ , เฮอ อะบิ๊ลิตี้ ทู เร๊คคอกไน๊ซ์ ทแร็ฌ)
พระองค์ทรงสง่างาม

After this week, I thought I’d lost the Ability to be surprised.
(แอ๊ฟเท่อร ดิส วี๊ค , ไอ ธอท อาย ล็อซท ดิ อะบิ๊ลิตี้ ทู บี เซอร์ไพร๊ส)
หลังจากสัปดาห์นี้ คงไม่มีอะไรทําให้ฉันตื่นเต้นได้

The era of the Ability to synthesize and create.
(ดิ เอ๊ร่า อ็อฝ ดิ อะบิ๊ลิตี้ ทู ซีนอิไซส แอนด์ คริเอท)
ยุคของความสามารถในการสังเคราะห์

It must mean the Ability of killing
(อิท มัสท์ มีน ดิ อะบิ๊ลิตี้ อ็อฝ คีลลิง)
มันอาจจะหมายถึงความสามารถในการฆ่าคน

if the Kira’s Ability has been transferred to another person
(อิ๊ฟ เดอะ Kiras อะบิ๊ลิตี้ แฮ็ส บีน ทแรนสเฟอะ ทู อะน๊าเทร่อร์ เพ๊อร์ซั่น)
ถ้ามันเป็นความสามารถของคิระที่ส่งต่อไปยังคนอื่นๆ

The Second Kira has the Ability to kill only by the faces
(เดอะ เซ๊คคั่น Kira แฮ็ส ดิ อะบิ๊ลิตี้ ทู คิลล์ โอ๊นลี่ บาย เดอะ เฟซ)
คิระที่ 2 สามารถฆ่าคนโดยการเห็นหน้า

I know about my Ability more than anyone else
(ไอ โนว์ อะเบ๊าท มาย อะบิ๊ลิตี้ โม แฑ็น เอนอิวัน เอ๊ลส)
ชั้นรู้ความสามารถของตัวเองดีกว่าใคร

Once you discard the ownership, you lose the Ability of “the eye”
(วั๊นซ ยู ดิซคาด ดิ โอนเออะฌิพ , ยู ลู้ส ดิ อะบิ๊ลิตี้ อ็อฝ ขาคู่the eyeขาคู่)
ครั้งนึงเธอเคยถอนการเป็นเจ้าของ เลยสูญสียตาพิเศษไป

And Eduardo won’t comes close to get in. The Ability to make money doesn’t impress anybody around here.
(แอนด์ Eduardo ว็อนท คัม โคลส ทู เก็ท อิน ดิ อะบิ๊ลิตี้ ทู เม้ค มั๊นนี่ ดัสอินท อิมเพรส เอนอิบอดิ อะราวนฺดฺ เฮียร)
และเอ็ดดรูลาโดไม่อยากเข้าใกล้ พรสวรรค์ที่สามารถสร้างเงินไม่ได้ประทับใจคนแถวนี้

And people had the Ability to invite or not invite their friends to join.
(แอนด์ พี๊เพิ่ล แฮ็ด ดิ อะบิ๊ลิตี้ ทู อินไฝ๊ท ออ น็อท อินไฝ๊ท แดร์ เฟรน ทู จอย)
และผู้คนสามารถเชิญหรือไม่เชิญเพื่อนเพื่อเข้าร่วมก็ได้

Now, you’ve all shown considerable Ability in the area of signals analysis.
(นาว , ยู๊ฟ ออล โฌน ค็อนซีดเออะริท อะบิ๊ลิตี้ อิน ดิ แอ๊เรีย อ็อฝ ซีกแน็ล อะแนลอิซิส)
ในฐานะที่ทุกคนคือระดับแนวหน้า ในสายงานถอดรหัสสัญญาณ

Yokoya’s Ability to see through everything and be precise about the amount down to the last 10,000 yen
(Yokoyas อะบิ๊ลิตี้ ทู ซี ทรู เอ๊วี่ติง แอนด์ บี พรีไซ๊ส อะเบ๊าท ดิ อะเม๊าท เดาน ทู เดอะ ล๊าสท 10 , 000 เย็น)
ความสามารถของโยโกยะที่มองได้แม้แตกต่างเพียงหมื่นเยน

Look at my Ability to catch chickens! Most people don’t have as much charm as I do.
(ลุ๊ค แกท มาย อะบิ๊ลิตี้ ทู แค็ทช ชีคเค็น ! โมซท พี๊เพิ่ล ด้อนท์ แฮ็ฝ แอส มัช ชาร์ม แอส ซาย ดู)
ดูฉันจะมีพรสวรรค์ในการจับไก่นะ คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่านั้นคือเสนห์ของฉันนะค่ะ

Have you ever heard that as couples get older, they lose their Ability to hear each other?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ เฮิด แดท แอส คั๊พเพิ่ล เก็ท โอลเดอะ , เด ลู้ส แดร์ อะบิ๊ลิตี้ ทู เฮียร อีช อ๊อเธ่อร์)
เคยได้ยินไหมว่า คู่รักที่แก่ตัวลง พวกเขาจะไม่ค่อยได้ยินเสียงของอีกคน

Well, supposedly, men lose the Ability to hear higher pitched sounds
(เวลล , ซัพโพสอิดลิ , เม็น ลู้ส ดิ อะบิ๊ลิตี้ ทู เฮียร ไฮเออะ พิช ซาวน์ด)
ว่ากันว่า ผู้ชายจะ ได้ยินเสียงสูงน้อยลงตอนแก่

So our Ability to have an effect, in this case on the surface of the Earth,
(โซ เอ๊า อะบิ๊ลิตี้ ทู แฮ็ฝ แอน เอฟเฟ็ค , อิน ดิส เค๊ส ออน เดอะ เซ๊อร์เฟซ อ็อฝ ดิ เอิร์ทร ,)
ดังนั้น ความสามารถที่จะสร้างผลกระทบ กับพื้นผิวโลกในกรณีนี้

We have the Ability to do this.
(วี แฮ็ฝ ดิ อะบิ๊ลิตี้ ทู ดู ดิส)
เรามีความสามารถที่จะทำเรื่องนี้

Our Ability to live
(เอ๊า อะบิ๊ลิตี้ ทู ไล้ฝ)
ความสามารถที่จะอยู่อาศัย

I don’t know why you think you have this psychic Ability to read me.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ยู ทริ๊งค ยู แฮ็ฝ ดิส ไซคิค อะบิ๊ลิตี้ ทู รี๊ด มี)
ผมไม่รู้ว่าคุณมีตาทิพย์ อ่านความรู้สึกผมออก

You must have the Ability to fight blind.
(ยู มัสท์ แฮ็ฝ ดิ อะบิ๊ลิตี้ ทู ไฟ้ท ไบลนฺดฺ)
นายต้องสามารถต่อสู้ โดยไม่ใช้ตาได้

Their Ability to adapt to sunlight.
(แดร์ อะบิ๊ลิตี้ ทู อะแด๊พท์ ทู ซันไลท์)
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ แสงแดดของพวกพัน

An elderly person’s Ability could be
(แอน เอลเดอะลิ เพ๊อร์ซั่น อะบิ๊ลิตี้ เคิด บี)
ผู้สูงอายุ สามารถที่จะ