Law แปลว่า

มีนาคม 7, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Law แปลว่า

Law
(Law อ่านว่า ลอว์)
Law แปลว่า กฎหมาย [n.]

ตัวอย่างประโยค Law ภาษาอังกฤษ

Now, Hawaiian Law clearly states after the 12th date…
(เนา , ฮะวอแย็น ลอ คเลียลิ ซเทท อาฟเทอะ เดอะ 12th เดท)
และตามกฎของฮาวายบอกชัดเจนว่า หลังจากออกเดทครั้งที่สอบสองแล้ว

The Law says differently, sir.
(เดอะ ลอว์ เซย์ ดีฟเฟอะเร็นทลิ , เซ่อร์)
กฏหมาย เห็นตรงกันข้ามครับ

In both Law and the culture the corporation was considered
(อิน โบทรฺ ลอว์ แอนด์ เดอะ คั๊ลเจอร์ เดอะ คอร์โพเร๊ชั่น วอส คอนซิ๊เด้อร์)
ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย)

it is under the Law a legal person.
(อิท อีส อั๊นเด้อร เดอะ ลอว์ อะ ลี๊กอล เพ๊อร์ซั่น)
มันอยู่ภายใต้กฎหมาย เป็นนิติบุคคล

which are designed by Law to be concerned
(วิช อาร์ ดีไซนํ บาย ลอว์ ทู บี คอนเซิร์น)
บุคคลพิเศษนี้คำนึงถึง

That’s not a Law of nature
(แด้ท น็อท ดา ลอว์ อ็อฝ เน๊เจ้อร์)
นั่นไม่ใช่กฎธรรมชาติ

that whether you obey the Law or not
(แดท ฮเวทเออะ ยู โอเบย์ เดอะ ลอว์ ออ น็อท)
บรรษัทจะเชื่อฟังกฎหมายหรือไม่

and is subject to the Law of gravity.
(แอนด์ อีส ซั๊บเจ็คท ทู เดอะ ลอว์ อ็อฝ กเรฝอิทิ)
แต่ตกอยู่ภายใต้กฎแรงโน้มถ่วง

That any Law that makes it illegal to save seed
(แดท เอ๊นี่ ลอว์ แดท เม้ค ซิท อิลีแก็ล ทู เซฝ ซี)
กฎหมายที่ทำให้การเก็บเมล็ดพันธ์เป็นความผิด

is a Law not worth following.
(อีส ซา ลอว์ น็อท เวิร์ธ ฟอลโละอิง)
เป็นกฎหมายที่ไม่คู่ควรให้ปฏิบัติตาม

Will they evade the rules of Law and logic like they did in Las Vegas?
(วิล เด อิเฝด เดอะ รูล อ็อฝ ลอว์ แอนด์ ล๊อจิค ไล๊ค เด ดิด อิน ลาส ฝีกะ)
จะหนีกฏหมายหรือเหตุผลพ้นเหมือนในเวกัสไหม?

I sa currently in the middle of 2 different Law suits.
(ไอ sa เคอเร็นทลิ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ทู ดีฟเฟอะเร็นท ลอว์ ซุ๊ท)
ผมบอกว่าผมจะช่วย

I’ve been licensed to practice Law for all of 20 months.
(แอฝ บีน ไลเซ็นซ ทู แพร๊คทิ๊ซ ลอว์ ฟอร์ ออล อ็อฝ 20 มั้นธ)
ฉันได้รับอนุญาติให้ฝึกทั้งหมด 20 เดือน

Martial Law has now been declared.
(มาแฌ็ล ลอว์ แฮ็ส นาว บีน ดีแคล์)
กฎอัยการศึกถูกประกาศใช้

and then when Peter went off to Law school it became Callaghan and Son.
(แอนด์ เด็น เว็น พีเทอะ เว็นท ออฟฟ ทู ลอว์ สคูล อิท บิเคม Callaghan แอนด์ ซัน)
แต่หลังจากปีเตอร์ออกไป เรียนกฎหมาย ก็กลายเป็นแคลลาค์ฮานและบุตร

is being pursued by thousands of State and Federal Law enforcement personnel
(อีส บีอิง เพอร์ซู บาย เธ๊าซั่นด อ็อฝ สเทท แอนด์ เฟ๊ดเดอร่อล ลอว์ เอ็นโฟซเม็นท เพอซเนล)
กำลังถูกไล่ล่าจากทุกองค์กรของรัฐ

In the end, the Law is all…
(อิน ดิ เอ็นด , เดอะ ลอว์ อีส ซอร์)
ยังไงกฏหมายก็เป็นตัวตัดสินอยู่แล้ว

I’ve got to take some time, figure out if Law school is really right for me.
(แอฝ ก็อท ทู เท้ค ซัม ไทม์ , ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท อิ๊ฟ ลอว์ สคูล อีส ริแอ็ลลิ ไร๊ท ฟอร์ มี)
ผมจะใช้เวลานี้คิดดูว่า โรงเรียนกฎหมายเหมาะกับผมหรือเปล่า

there are different opinions even amongst Law experts.
(แดร์ อาร์ ดีฟเฟอะเร็นท โอะพีนยัน อี๊เฝ่น อะมังซท ลอว์ เอ๊กซเพิร์ท)
ทนายมืออาชีพยังมีความคิดเห็นต่างกันเลย

Listen to me. She is the friend of your sister in Law from Sydney.
(ลิ๊สซึ่น ทู มี ชี อีส เดอะ เฟรน อ็อฝ ยุร ซิ๊สเท่อร์ อิน ลอว์ ฟรอม Sydney)
ฟังฉันนะ เธอเป็นเพื่อนพี่สะใภ้นาย จากซีดนี่

What are you doing? A sister in Law is also like God.
(ว๊อท อาร์ ยู ดูอิง อะ ซิ๊สเท่อร์ อิน ลอว์ อีส อ๊อลโซ ไล๊ค ก๊อด)
คุณทำอะไร? พี่สะใภ้เหมือนพระเจ้าเช่นกัน

Sister in Law is angry with us. Don’t worry we will pacify her.
(ซิ๊สเท่อร์ อิน ลอว์ อีส แองกริ วิธ อัซ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ วี วิล แพซอิไฟ เฮอ)
พี่สะใภ้โกรธเรา ไม่ต้องห่วงเราจะทำให้เธอหายโกรธ

By the way, sister in Law is very hot!
(บาย เดอะ เวย์ , ซิ๊สเท่อร์ อิน ลอว์ อีส เฝ๊รี่ ฮอท !)
เอ่อนี่, พี่สะใภ้โคตรฮ๊อตเลยว่ะ!

Wonderful! Take your sister in Law and go to Dream World.
(วันเดอะฟุล ! เท้ค ยุร ซิ๊สเท่อร์ อิน ลอว์ แอนด์ โก ทู ดรีม เวิลด)
เยี่ยม! พาพี่สะใภ้นายไปดรีมเวิร์ล

both your sister in Law as well as Angel.
(โบทรฺ ยุร ซิ๊สเท่อร์ อิน ลอว์ แอส เวลล แอส แอ๊งเจล)
ทั้งอิชาและแองเจิ้ล