Marvellous แปลว่า

มิถุนายน 11, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Marvellous แปลว่า

Marvellous
(Marvellous อ่านว่า มาเฝะลัซ)
Marvellous แปลว่า มหัศจรรย์ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Marvellous ภาษาอังกฤษ

Now wouldn’t it be Marvellous if we have one of those prices
(นาว วูดดึ่น ดิธ บี มาเฝะลัซ อิ๊ฟ วี แฮ็ฝ วัน อ็อฝ โฑส ไพร๊ซ์)
ทีนี้ มันไม่วิเศษหรอกหรือ