Above แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Above แปลว่า

Above
(Above อ่านว่า อะโบ๊ฝ)
Above แปลว่า ข้างบน [adv. prep.]

ตัวอย่างประโยค Above ภาษาอังกฤษ

And Above all, don’t let him give these self serving, 23 minute homilies.
(แอ็นด อะบัฝ ออล , ด้อนท์ เล็ท ฮิม กิฝ ฑิส เซ็ลฟ เซิฝวิง , 23 มินยูท homilies)
และเหนือสิ่งอื่น อย่าให้เขา ได้มีโอกาสแก้ต่าง ติดกัณฑ์เทศน์ 23 นาที

We forbid people who are Above 30 to sign up for this.
(วี ฟอบีด พี๊เพิ่ล ฮู อาร์ อะบัฝ 30 ทู ไซน อัพ ฟอ ดีซ)
เราไม่อนุญาตให้ผู้ที่อายุเกิน 30 เข้าประกวดในครั้งนี้

3rd place Daesung sleeps Above their heads… So I sleep there?
(3rd พเลซ Daesung ซลีพ อะบัฝ แด เฮ็ด โซ ไอ ซลีพ แดร์)
แดซองผู้ได้ที่3 ต้องนอนบนหัวพวกเขา ผมต้องนอนตรงนั้นหรอ?

3rd place Daesung sleeps Above their heads…
(3rd พเลซ Daesung ซลีพ อะบัฝ แด เฮ็ด)
แดซองผู้ได้ที่ 3 ต้องนอนบนหัวพวกเขา

it was foolish of me to assume you’d be Above such 17 year old silliness.
(อิท วอส ฟูลอิฌ อ็อฝ มี ทู แอสซูม ยูต บี อะโบ๊ฝ ซัช 17 เยียร์ โอลด์ ซีลลิเน็ซ)
ฉันผิดเองที่คิดว่า เธอโตกว่าจะเป็นวัยรุ่นไร้สาระ อายุ 17

And be cool. Because I’m not Above kicking anybody’s ass.
(แอนด์ บี คูล บิคอส แอม น็อท อะโบ๊ฝ คิคกิ้ง เอนอิบอดิ อาซ)
และเพราะผมเตะคนได้ด้วย

One voice soars Above the rest.
(วัน ว๊อยซ์ โซ อะโบ๊ฝ เดอะ เรสท)
เสียงหนึ่งทะยานไปสูงกว่าผู้ใด

Well, I think it’s a little Above your pay grade, sheriff.
(เวลล , ไอ ทริ๊งค อิทซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล อะโบ๊ฝ ยุร เพย์ เกรด , เช๊อริฟฟ์)
ดูจากตำแหน่งคุณแล้วคุณไม่มีสิทธิรู้หรอก

We’re coming to you live Above the FDR,
(เวีย คัมอิง ทู ยู ไล้ฝ อะโบ๊ฝ เดอะ FDR ,)
นี่เป็นรายงานสดจาก FDR

This was classified Above top secret.
(ดิส วอส คแลซซิไฟด อะโบ๊ฝ ท๊อพ ซี๊เขร็ท)
และนี่เป็น ข้อมูลลับสุดยอด

approximately five stories Above the President’s location.
(แอ็พรอคซิมิทลิ ไฟฝ สตอยสฺ อะโบ๊ฝ เดอะ เพร๊สซิเด้นท โลเคฌัน)
ประมาณ5ชั้น เหนือจากที่ปธน.อยู่

Swagger, you got one Above you on the roof.
(ซแวกเกอะ , ยู ก็อท วัน อะโบ๊ฝ ยู ออน เดอะ รู๊ฟ)
สแว๊กเกอร์ อีกคนบนหลังคา

Excuse me? I pay well Above average.
(เอ็กซคิ้วส มี ไอ เพย์ เวลล อะโบ๊ฝ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ)
ฉันน่ะเหรอ ฉันจะจ่ายอย่างงามเลย

Since you did drag me Above 14th Street.
(ซิ๊นซ ยู ดิด ดแร็ก มี อะโบ๊ฝ 14th สทรีท)
เธออุตส่าห์ลากฉันมาถึงถนนสายสิบสี่แล้ว

that only God Above has any right to!
(แดท โอ๊นลี่ ก๊อด อะโบ๊ฝ แฮ็ส เอ๊นี่ ไร๊ท ทู !)
ซึ่งมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่มีมีสิทธิ์ที่จะทำได้!

A single voice Above the noise
(อะ ซิ๊งเกิ้ล ว๊อยซ์ อะโบ๊ฝ เดอะ น๊อยส)
มีเสียงๆหนึ่ง นอกเหนือจากเสียงรบกวนเหล่านั้น

To hear your voice Above the noise
(ทู เฮียร ยุร ว๊อยซ์ อะโบ๊ฝ เดอะ น๊อยส)
ฉันได้ยินเสียงเธอ ท่ามกลางเสียงรบกวนเหล่านั้น

Mr. West, when you put that sign Above the door,
(มีซเทอะ เว๊สท , เว็น ยู พุท แดท ซายน อะโบ๊ฝ เดอะ ดอร์ ,)
คุณเวสต์ตอนที่คุณติดป้ายที่ประตู

One can’t raise ones arms Above one’s head.
(วัน แค็นท เร้ส วัน อาร์ม อะโบ๊ฝ วัน เฮด)
คุณยกแขนแต่ละข้างมาวางบนหัวไม่ได้

They are Above that.
(เด อาร์ อะโบ๊ฝ แดท)
พวกมันอยู่เหนือเรื่องนี้

having never gone Above 300 parts per million,
(แฮฝวิ่ง เน๊เฝ่อร์ กอน อะโบ๊ฝ 300 พาร์ท เพอร์ มิ๊ลเลี่ยน ,)
ไม่เคยขึ้นไปเกินกว่า 300 ต่อล้านส่วน

Way Above where it’s ever been
(เวย์ อะโบ๊ฝ แวร์ อิทซ เอ๊เฝ่อร์ บีน)
ไปไกลเกินกว่าที่เคยเป็นมามาก

Look how far Above the natural cycle this is,
(ลุ๊ค ฮาว ฟาร์ อะโบ๊ฝ เดอะ แนชแร็ล ไซ๊เคิ้ล ดิส ซิส ,)
เห็นไหมว่ามันสูงกว่าวัฏจักรตามธรรมชาติขนาดไหน

because they were just Above the mosquito line.
(บิคอส เด เวอ จั๊สท อะโบ๊ฝ เดอะ ม๊อสควิ๊โท่ ไลน์)
เพราะมันอยู่เหนือระดับที่มียุง

There’s where we are. Way, way Above everyone else.
(แดร์ แวร์ วี อาร์ เวย์ , เวย์ อะโบ๊ฝ เอ๊วี่วัน เอ๊ลส)
เราอยู่ตรงนั้น เลยไปไกลกว่าใครๆ